Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Przedszkola nr 85 przy ul. Chałubińskiego. Realizacja zamówienia podzielona była na dwa etapy, stanowiące odrębne przedmioty odbioru.

 

 Etap I: rozbudowa istniejącego przedszkola o dodatkowe dwa oddziały przedszkolne wraz z szatnią dla 50 dzieci z wewnętrznymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi oraz z pełnym wyposażeniem. 

Etap II: Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu i urządzenia terenu działki:prace rozbiórkowe, elementy małej architektury: budowa ogrodzenia, budowa muru oporowego, zasypanie skarpy. Zadanie obejmowało także budowę dróg i ścieżek na terenie działki przedszkola, budowę parkingów i drogi dojazdowej oraz oświetlenie zewnętrzne terenu.Wykonawca robót: KAMARO Spółka z o.o. z Sopotu
Czas realizacji: 16.06.2015 r. - 31.10.2015 r.
Koszt realizacji: 2 490 mln.