Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 87 przy ul. Komandorskiej 77 w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie Przedszkola nr 87 zlokalizowanego przy ul. Komandorskiej w Gdańsku Osowej. Realizacja zamówienia podzielona była na dwa etapy, stanowiące odrębne przedmioty odbioru.

 

Etap I (pierwszy przedmiot odbioru) obejmował powiększenie istniejącego przedszkola o dodatkowe dwa oddziały przedszkolne dla 50 dzieci. Oprócz rozbudowy budynku, przeprowadzono również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Etap II (stanowiący drugi przedmiot odbioru) obejmował przebudowę drogi wewnętrznej, przebudowę wjazdu z ulicy Juraty, budowę dodatkowych miejsc postojowych oraz przebudowę i budowę chodników. 
Etap I zamówienia obejmował: 

- rozbudowę istniejącego przedszkola o dodatkowe dwa oddziały przedszkolne wraz z szatnią dla 50 dzieci wraz z wewnętrznymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi oraz z pełnym wyposażeniem,
- prace remontowe w istniejącym budynku przedszkola w przebudowę istniejącego zagospodarowania terenu i urządzenia terenu działki,
- prace rozbiórkowe,
- elementy małej architektury: budowa ogrodzenia, elementy placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni trawiastej, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia,
- budowę ścieżek żwirowych i placyków,
- uzbrojenie terenu w tym przebudowa kabla elektroenergetycznego zasilającego, i przebudowę przyłącza gazowego.

Etap II zamówienia obejmował: 

- przebudowę drogi wewnętrznej do parametrów wymaganych dla dojazdu pożarowego, 
- przebudowę wjazdu z ulicy Juraty, 
- budowę dodatkowych miejsc postojowych, przebudowa i budowa chodników, 
- elementy małej architektury,
- uzbrojenie terenu.

Wykonawca robót: PHUP ARTEX z Pruszcza Gdańskiego.
Czas realizacji - Etap I i II: 03.06.2015 - 30.10.2015
Koszt realizacji robót: 2 474 709 zł