Przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 2, na terenie Przedszkola nr 81 wybudowany został nowoczesny, kolorowy plac zabaw o powierzchni 439 m2.

 

Realizacja zadania polegała na wykonaniu placu zabaw pokrytego jednolitą poliuretanową nawierzchnią amortyzującą upadki, montażu urządzeń zabawowych, budowie dojść do placu oraz na remoncie istniejących zabawek i ogrodzenia. W ramach realizacji inwestycji powstało także mini boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie placu zabaw o powierzchni 439 m2 w tym: 

- demontaż, renowację i ponowny montaż istniejących urządzeń zabawowych;
- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, komunikacyjnej i trawiastej oraz obsadzenie terenu roślinnością niską;
- remont istniejącego ogrodzenia; 
- dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia użytkowego.

Wykonawca robót: Zakład Budowlany Rafał Lehmann z Kiełpina.
Koszt realizacji: 234 806 zł brutto