Zabytkowy budynek Przedszkola nr 39 przy ul. Opackiej 12A odzyskał dawny blask. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała remont elewacji tego obiektu. Oprócz remontu elewacji, wymieniona została także drewniana stolarka okienna, wyremontowano zabytkową werandę oraz wykonano izolację fundamentów zachodniej ściany budynku. Przeprowadzono także remont schodów wejściowych i zachodniego tarasu. Zakres remontu obejmował: 

- Remont elewacji budynku; 
- Dostawę wraz z montażem drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej o charakterze zabytkowym; 
- Wykonanie izolacji fundamentów ściany zachodniej, przebudowę tarasu zachodniego oraz schodów wejściowych wraz z renowacją werandy.