W budynku Przedszkola Nr 63 przy ul. Pilotów 15 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zmodernizowała pomieszczenia węzła żywienia.

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie przebudowy pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem, o łącznej powierzchni ok. 197 m2, zlokalizowanych w wydzielonej części budynku przedszkolnego na trzech kondygnacjach (piwnica, parter i I piętro). Realizacja miała na celu dostosowanie węzła żywienia do obowiązujących norm i przepisów.Zakres robót obejmował branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną w tym: 

- wyburzenie ścianek działowych i wymurowanie nowych, 
- demontaż dwóch dźwigów towarowych i zamontowanie w ich miejsce dźwigów nowego typu,
- skucie tynków i glazury na ścianach oraz skucie i demontaż istniejących posadzek,
- demontaż stolarki budowlanej, 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych z montażem nadproży 
- wymianę i montaż nowej stolarki drzwiowej - szt. 32 
- wymianę stolarki okiennej na nową z PCV szt. 9 ( pow. ok.6 m2 ) 
- ułożenie na nowym podłożu posadzki żywicznej - pow. ok. 87,0 m2 z antypoślizgowych płytek gres - pow.ok.110,0 m2 
- wykonanie sufitów podwieszanych oraz obudów pionów i kanałów wentylacyjnych, rur spustowych i innych biegnących po wierzchu ścian z płyty kartonowo -gipsowej 
- przebudowę wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją i instalacji kanalizacyjnej PCV, - przebudowę instalacji gazowej, c.o. elektrycznej,
- wykonanie wentylacji mechanicznej,
- wyczyszczenie i odnowienie studzienek doświetlających, 
- przebudowa zsypu na ziemniaki, 
- wymianę schodów wejściowych do zaplecza socjalnego, 
- wykonanie nowej opaski wokół budynku od strony wschodniej i częściowo północnej ,
- demontaż i montaż nowych poręczy i balustrady ze stali nierdzewnej, 
- roboty tynkarsko- malarskie, 
- wyłożenie ścian glazurą,
- dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego. 


Wykonawca: Zakład Budowlany Rafał Lehmann z Kiełpina, 
Data realizacji: 30.04.2014 r. – 20.08.2014 r.
Koszt realizacji: 670 312,60 zł.