Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach modernizacji w obiektach oświatowych, przeprowadziła remont sanitariatów w Przedszkolu nr 62 przy ul. Rzeczypospolitej 5.

 Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wynikające z wykonania modernizacji pomieszczeń trzech sanitariatów dla dzieci oraz jednego dla pracowników. Ponadto w ramach udzielonego zamówienia wykonane zostały roboty posadzkarskie - zerwanie posadzek parkietowych w trzech salach zajęć dzieci i ułożenie na nowym podłożu paneli podłogowych - pow. ok. 200 m2.Wykonawca: NAD-BUD Bogusław Nadolski, ul. Barniewicka 61, Rębiechowo, 80-297 Banino
Koszt modernizacji: 121 770,00 brutto
Termin realizacji: 22.06.2012r - 24.08.2012r