Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

EFRR 

 

 

Opływ Motławy jest bardzo charakterystycznym punktem na mapie Gdańska. Leży na granicy Dolnego Miasta i Olszynki. Fortyfikacje wraz z dawnymi fosami i Śluzą Kamienną stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Teren Opływu Motławy wraz z bastionami Żubr i św. Gertrudy  zostanie uporządkowany i wyposażony w ławki, leżaki i stojaki rowerowe. Na terenie objętym inwestycją zostanie zamontowane oświetlenie i monitoring, przebudowana zostanie promenada pieszo-rowerowa. Przewidziano także ścieżkę dydaktyczną dla najmłodszych.

Ponadto jednym z pomysłów na zagospodarowanie bastionów jest utworzenie na nich punktu z lunetami i pulpitem opisującym sylwetki miasta.  W ramach zadania powstaną dwa place zabaw: przy bastionie św. Gertrudy oraz u podnóża bastionu Żubr. W kilku miejscach jest także planowane zasadzenie krzewów i bylin. Jednym z elementów inwestycji będą także tablice edukacyjne autorstwa Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku oraz zaprzyjaźnionych z nimi fotografów i przyrodników, które zawierać będą w sobie, oprócz ciekawostek historycznych, fragmenty publikacji z przedwojennych gazet czy wspomnienia mieszkańców sprzed kilkudziesięciu lat.

Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w najbliższych dniach w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt będzie musiał być uzgodniony ze wszystkimi gestorami sieci oraz z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

W 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie projektu zadania, jednak z powodu rozbieżności pomiędzy zleconym  zakresem opracowania projektu, a opinią PWKZ konieczne było rozwiązanie umowy i ogłoszenie nowego przetargu. Projekt powstanie w 7 miesięcy od daty podpisania umowy, a prace budowlane mają potrwać 14 miesięcy od uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie budowy.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie Programu Rewitalizacji  w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu na terenie Dolnego Miasta planowane jest zagospodarowanie Placu Wałowego. W marcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Projekt powstanie do końca 2021 r. Ponadto rozpoczęły się już prace remontowe w budynku przy Placu Wałowym 5A. Jest to pierwszy z 10 budynków przeznaczonych do remontu w ramach rewitalizacji w tym rejonie. Zgodnie z umową prace zakończą się w czerwcu 2021 r. Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska są realizowane także przez Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.

 


bastiony BRG

 

bastion

Zdjęcie: Biuro Rozwoju Gdańska

Bastiony Oplyw Motlawy Mapa

 Aktualizacja, 15.07.2021 r.

Podpisano umowę na realizację zadania z firmą MTM S.A. Zadanie będzie realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Koszt to ok. 12,2 mln złotych. Projekt powstanie w 7 miesięcy  od daty podpisania umowy, a prace budowlane mają potrwać 14 miesięcy od uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie budowy.

Aktualizacja, 24.05.2021 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 24 maja. Budżet na realizację zadania wyniósł 10 280 000,00 zł brutto. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. - 13 284 000,00 zł
  2. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA - 12 159 859,78 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 13 071 210,00 zł

 

Aktualizacja, 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".  Otwarcie ofert planowane jest na początek maja. Prace projektowe mają potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy, a prace budowlane 14 miesięcy od daty pozyskania decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy.