EFRR

Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Buczka 16 w Gdańsku. W budynku powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki.

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku oraz uporządkowanie ogrodu. Obecnie część obiektu nie jest użytkowana ze względu na zły stan techniczny. W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie także docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy. Ponadto od strony ogrodu pojawi się pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku. Zmiany przejdzie także otoczenie budynku. W planach jest zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek.

Głównym celem utworzenia Domu Sąsiedzkiego jest stworzenie miejsca dla realizacji różnych aktywności społeczności lokalnej. Budynek posiada bardzo dobrą lokalizację w centrum Starego Chełmu. Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Z kolei Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Aktualizacja, 29.09.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 29 października.

Aktualizacja, 25.08.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 30 września.

Aktualizacja: 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty poznamy 7 maja. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 12.03.2021 r.

Inwestycja jest obecnie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na realizację robót. Z uwagi na to, że zadanie posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dokumenty przetargowe zostały przekazane do obowiązkowej kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Po zakończeniu kontroli ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom marca/kwietnia. Przetarg ogłoszony zostanie w dzienniku urzędowym UE i otwarcie ofert nastąpi w drugiej połowie maja. Jeśli postępowanie przebiegać będzie zgodnie z założeniami, rozpoczęcie realizacji robót możliwe będzie na przełomie II i III kw. bieżącego roku, a wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację robót będzie miał 12 miesięcy - licząc od dnia podpisania umowy.Aktualizacja, 5.06.2018 r.

4 czerwca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Buczka 16 w Gdańsku. W budynku powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki. Przetarg wygrała GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. z Poznania. Projekt ma powstać do końca 2018 roku.