Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa czterech ulic na Dolnym Mieście realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. Metamorfozę przejdą ulice Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie trwania robót, które mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy, na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: gazowa, wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik przewidziano także nasadzenia nowych drzew.

Termin realizacji: ok. 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

rewi dolne

Aktualizacja, 21.09.2022 r.

Przetarg został unieważniony. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Aktualizacja, 1.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 20 472 283, 16 zł. Wpłynęły cztery oferty, które są obecnie analizowane:

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 25 186 710 zł
  2. ETP S.A. - 28 502 790 zł
  3. FB-JELCZ Sp. z o. o - 23 763 574, 21 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o - 33 666 890,28 zł

Aktualizacja, 24.05.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 1 czerwca.

Aktualizacja, 13.04.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 18 maja. Realizacja ma potrwać 36 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 29.03.2022 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 24.03.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 12.212.726,74 zł brutto. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 26.785.710,00 zł