RPO EFRR

W ramach Programu Rewitalizacji na Biskupiej Górce przewidziano urządzenie przestrzeni i terenów zielonych pomiędzy ul. Buskupią, a ulicą Pohulanka. Dla zadania będzie pozyskiwana dokumentacja projektowa.

 W dokumentacji projektowej przewidziano:

  • kładkę widokową
  • ścieżki, trakty komunikacji pieszej,  z których korzystać będą mogli wszyscy użytkownicy również niepełnosprawni
  • uporządkowanie zieleni istniejącej
  • kompensacja oraz ogólne zwiększenie ilości zieleni
  • wprowadzenie elementów małej architektury
  • oświetlenie i iluminacja tras komunikacyjnych oraz detali architektonicznych;
  • wydzielenie głównego placu (tzw. plac pod Neptunem), stanowiącego miejsce rekreacji i organizacji imprez masowych, (np.: jarmarki, koncerty, spotkania publiczne, etc.)
  • wyeksponowanie obrysu murów dawnej kawiarni oraz organizacja lapidarium z pozostałościami elementów po wyburzonym budynku;
  • wyeksponowanie istniejących detali architektonicznych – rzeźby Neptuna na budynku schroniska oraz wieży zegarowej

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja, 24.10.2020 r.

Podpisano aneks wydłużający termin prac nad opracowaniem projektu do końca grudnia 2020 r.

Aktualizacja, 25.10.2019 r.

Umowę na opracowanie dokumentacji podpisano 24 października. Umowa, która została podpisana z firmą Studium Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy opiewa na kwotę 150 262,95 zł. Prace nad dokumentacją mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 27.09.2019 r.

W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej złożono jedną ofertę. Złożyła ją firma Studium Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy, która zaproponowała kwotę 150 262,95 zł. Miasto zamierza przeznaczyć na opracowanie dokumentacji 136 tys. złotych. O tym, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty zdecydują władze Gdańska. Obecnie oferta jest sprawdzana pod względem formalno-prawnym. Prace nad dokumentacją mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.