Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa ul. Przyokopowej, ul. Polnej, ul. Wierzbowej zakończona

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Zakończyła się  przebudowa jezdni i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa.


 Prace obejmowały  m.in. przebudowę dróg wraz z infrastrukturą podziemną, modernizację chodników, powstaną również miejsca postojowe. Pojawiły się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego został zamontowany monitoring i oświetlenie.

Zamówienie dofinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Czas realizacji: październik 2020  - sierpień 2022 r.
Koszt: realizacji: ok. 4,3  mln zł

 Przyokopowa ul. Polna ul. Wierzbowa 2

 

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Przyokopowa 22 08 22 15

Aktualizacja, 11.07.2022 r. 

Obecnie prace prowadzone są na ul. Przyokopowej. Na wspomnianej ulicy trwa układanie nawierzchni jezdni i chodników.

Load More

Aktualizacja, 20.05.2022 r. 

Obecnie front robót prowadzony jest na ul. Przyokopowej, gdzie na ukończeniu są prace ziemne związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

Przyokopowa 18 05 22 10

Load More

Aktualizacja, 09.03.2022 r. 

Prace na ul. Polnej i Wierzbowej zakończyły się. Na ul. Przyokopowej trwają prace związane z przebudową sieci podziemnych. Procedowany jest aneks wydłużający prace do przełomu II i III kwartału 2022 r.

Polna 08 03 22 5

Load More

Aktualizacja, 14.01.2022 r. 

Na ukończeniu są prace na ul. Polnej i Wierzbowej. Na ul. Przyokopowej wykonywane są roboty sieciowie.

Polna 12 01 22 9

Load More

Aktualizacja, 30.11.2021 r.

Na ul. Polnej wykonano już chodniki i część zieleńców. Obecnie na tej ulicy układana jest nowa nawierzchnia jezdni. Na ul. Wierzbowej wykonano chodniki. W najbliższym czasie wykonywana będzie nawierzchnia jezdni. Na ul. Przyokopowej trwają prace ziemne związane z przebudową instalacji.

Polna 30 11 21 1

Load More

Aktualizacja, 06.10.2021 r.

Front robót koncentruje się na ul. Przyokopowej, gdzie trwają prace sieciowe przy budowie sieci podziemnych. Na ul. Polnej Wykonawca przygotowuje się do ułożenia nawierzchni z kostki.

Przyokopowa 04 10 21 5

Aktualizacja, 03.09.2021 r.

Polna 03 09 21 8


Aktualizacja, 27.08.2021 r.

We wtorek, 31 sierpnia rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z przebudową ul. Przyokopowej. Prace prowadzone będą na ok. 60 m odcinku ulicy, od strony ul. Toruńskiej do ul. Polnej. Remont ulicy to kolejny element Programu Rewitalizacji.

Z uwagi na zakres prowadzonych robót na wspomnianym odcinku ulica zostanie wyłączona z ruchu. Dojścia piesze zostaną zapewnione. Zajęty zostanie również fragment skrzyżowania ul. Toruńskiej, na którym wprowadzone zostanie obustronne zawężenie jezdni. Prace w pierwszym etapie potrwają ok. 2 tygodni, o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.  

 

przyokopowa 24 08 21 OpenStreetMap

Aktualizacja, 27.08.2021 r.

Podpisano aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do końca października 2021 r.

Aktualizacja, 5.08.2021 r.

Na ul. Wierzbowej kontynuowane są prace sieciowe. Roboty drogowe prowadzone są również na ul. Polnej, na której układana jest podbudowa pod przyszłą nawierzchnię.

Wierzbowa 05 08 21 1

Load More

Aktualizacja, 22.06.2021 r.

Kontynuowane są prace związane z budową sieci podziemnych na ul. Wierzbowej i ul. Polnej. W najbliższym czasie rozpocznie się układanie warstw podbudowy. Planowane rozpoczęcie prac na ul.Przyokopowej planowane jest w sierpniu.

pol3

Load More

Aktualizacja, 6.05.2021 r.

Na ul. Polnej i ul. Wierzbowej kontynuowane są prace ziemne przy budowie sieci podziemnych. Prace będą kontynuowane w najbliższych tygodniach.

pol1

Load More

Aktualizacja, 8.04.2021 r.

Na ul. Polnej i Wierzbowej prowadzone są prace związane z przebudową instalacji podziemnych. Roboty ziemne będą kontynuowane będą także w najbliższych tygodniach.

pol

Load More

Aktualizacja, 19.03.2021 r.

Od poniedziałku, 22 marca ul. Wierzbowa zostanie zamknięta na całej długości. Dojście do posesji będzie zapewnione. Objazdy prowadzone będą ul. Zieloną i ul. Przyokopową. Taka organizacja ruchu utrzyma się do czerwca.

Wierzbowa Mapa

Aktualizacja, 15.03.2021 r.

Na ul. Polnej prowadzone są prace ziemne przy przebudowie kanalizacji deszczowej i sieci sanitarnej.

pol1

Load More

Aktualizacja, 24.02.2021 r.

Wykonawca przystąpił do prac na ul. Polnej. Teren został ogrodzony. Ponadto zerwano starą nawierzchnię z kostki.

pol1

Aktualizacja, 29.01.2021 r.

W poniedziałek, 1 lutego  o godzinie 7.00 planowane jest zamknięcie ul. Polnej. Ulica będzie nieprzejezdna do końca kwietnia. Dojście do posesji będzie zapewnione.

Mapa Polna

Aktualizacja, 25.01.2021 r.

Z uwagi na przedłużające się procedury, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Polnej ulegnie przesunięciu. Wprowadzenie zmian planowane jest na początek przyszłego tygodnia. W tym tygodniu Wykonawca zajmie się organizowaniem zaplecza budowy. Prowadzone są także prace przygotowawcze, które nie powodują żadnych utrudnień.

 Aktualizacja, 22.01.2021 r.

W poniedziałek, 25 stycznia o godzinie 7 rano planowane jest zamknięcie ul. Polnej. Ulica będzie nieprzejezdna przez co najmniej dwa miesiące. Dojście do posesji będzie zapewnione.

Mapa Polna

Aktualizacja, 3.11.2020 r.

 Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt inwestycji wyniesie ok. 4,3 mln złotych. Obecnie wykonawca kontraktuje podwykonawców i zamawia materiały. Ponadto opracowywany jest projekt zamiennej organizacji ruchu. Prace drogowe ruszą w najbliższym czasie. Planowany termin zakończenia umowy to sierpień 2021. Termin może ulec przesunięciu ze względu na pandemię COVID-19.

Aktualizacja, 25.08.2020 r.

19 sierpnia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację zadania. Zgłosiło się siedmiu oferentów. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, wynosi 4 055 651,00 zł. Wszystkie oferty przekraczają założony budżet, najkorzystniejsza z nich wyniosła 4 304 367,86 złotych. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym. Decyzje o możliwości realizacji zadania zostaną podjęte przez władze miasta.


Aktualizacja, 30.06.2020 r.

Z uwagi na pojawiające się pytania do przetargu, otwarcie ofert zaplanowano na koniec lipca.

Aktualizacja, 16.04.2020 r.

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na realizację zadania związanego z przebudową trzech ulic: ul. Przyokopowej (niecałe 200 m) , Polnej (ok. 80 m) , Wierzbowej (ok. 80 m) . Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i innej elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Ale przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2021 roku. Oferty w przetargu poznamy 26 maja.