Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Modernizacja ścieżek rowerowych w Gdańsku wzdłuż ulic Chłopskiej i Rzeczypospolitej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W ramach projektu "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła modernizację dwóch ścieżek rowerowych realizowanych pn.: 1. „Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej - prawa strona, z łącznikami w Gdańsku”, oraz 2. „Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej - prawa strona jezdni, z łącznikami w Gdańsku”. Dodatkowo w ramach udzielonego zamówienia wybudowano również pas skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską w Gdańsku.


Zad 1. Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej- prawa strona, z łącznikami w Gdańsku. Inwestycja polegała na budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego oraz wykonaniu ciągu pieszego (z szarej kostki betonowej), o długości ok. 1500m. Realizacja zadania prowadzona była równolegle z wymianą sieci ciepłowniczej po trasie istniejącego kanału w rejonie ul. Chłopskiej i Rzepichy w Gdańsku, której inwestorem był GPEC.Szczegółowy zakres robót obejmował: 
• roboty ziemne tj. korytowanie, nasypy;
• roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej, chodnika i zatoki postojowej, 
• roboty elektroenergetyczne i teletechniczne; 
• zieleń – trawniki, a także przestawienie wiat przystankowych.
• sieci wod - kan i gaz w tym regulacja i wymiana włazów i pokryw studni kontrolnych na sieciach, regulacja zaworów gazowych i budowa sączków.

Stan chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Chłopskiej na wysokości ul. Pomorskiej (z lewej) i Piastowskiej (z prawej ) przed rozpoczęciem realizacji zadania.


Zad 2. Budowa pasa skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską w Gdańsku 
polegała na wykonaniu pasa do skrętu w prawo z ulicy Chłopskiej w ulicę Pomorską wraz z chodnikiem z szarej kostki betonowej i ścieżką rowerową o nawierzchni
z betonu asfaltowego koloru czerwonego. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 
• roboty ziemne w tym korytowanie, nasypy;
• roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową pasa do skrętu w prawo, drogi rowerowej oraz chodnika;
• tymczasowa i docelowa organizacja ruchu drogowego;
• roboty elektroenergetyczne i teletechniczne – oświetlenie, linia SN, usunięcie kolizji kabli trakcyjnych, budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej, regulacja poziomów studni telekomunikacyjnych;
• sieci sanitarne: kanalizacja deszczowa – odwodnienie pasa do skrętu w prawo;
• zieleń i gospodarka drzewostanem: wycinka drzew, trawniki.


Zad 3. Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej - prawa strona jezdni, z łącznikami w Gdańsku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym oraz ciągu pieszego z szarej kostki betonowej o długości ok. 2050m. 

Wykonane zostały m.in.
• roboty ziemne (korytowanie, nasypy); 
• roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej
ichodników;
• roboty elektryczne – (zmiany w wyposażeniu i lokalizacji urządzeń istniejącej sygnalizacji ulicznej, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych); 
• mur oporowy oraz zieleń – trawniki, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, pielęgnacja zieleni, oraz nasadzenia zastępcze 10 szt. drzew liściastych (lipa szerokolistna) wraz z pielęgnacją i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Wykonawca robót: MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.

Koszt realizacji: 
Zad. 1 1 698 668,13 zł. 
Zad. 2 306 632,85 zł. 
Zad. 3 2 286 802,47 zł.

Czas realizacji: 
Zad. 1 06.08.2012 r. - 31.05.2013 r. 
Zad. 2 06.08.2012 r. - 31.10.2012 r. 
Zad. 3 06.08.2012 r. - 31.05.2013 r.