Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Droga rowerowa wzdłuż ul. Nowe Ogrody na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Łostowickiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt realizowany wspólnie przez Miasta : Gdańsk, Gdynię i Sopot.Łączny koszt projektu - 79 176 017,69zł w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – 47 972 066,23zł, z czego część projektu obejmująca Gdańsk 48 681 438,90zł w tym dofinansowanie 27 606 823,68zł.
W ramach projektu powstanie w Gdańsku 22,84km dróg rowerowych, 9 węzłów integracyjnych "bike&ride" i 6 parkingów wzmacniających transportowy charakter dróg rowerowych. Nawierzchnie dróg rowerowych mają mieć nawierzchnie bitumiczną czerwoną o wysokim standardzie równości (kostka brukowa zostanie zastosowana w miejscach to warunkujących), w większości o przekroju dwukierunkowym z odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem poziomym i pionowym.

Celem projektu jest rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację przyjaznego środowisku transportu rowerowego, zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących od spalin samochodowych oraz ograniczenia wypadków z udziałem rowerzystów.


Materiał informacyjny UM Gdańsk.Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Łostowickiej podzielono na trzy etapy.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Nowe Ogrodu i Kartuskiej wraz ze skrzyżowaniami o długości 2 529,59 m i szerokości 2,0 – 2.5 m i robotami towarzyszącymi:
1. roboty drogowe
- roboty rozbiórkowe drogowe 
- budowa nowych miejsc postojowych do parkowania w układzie równoległym,
- przebudowa chodnika,
- przebudowa zjazdów z ul. Kartuskiej,
- budowa opasek oddzielających ciągi piesze od rowerowych oraz jezdnię,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barierek rurowych, słupków, 
- przebudowę przejazdów pieszo-rowerowych przez torowisko 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę murków oporowych z kamienia naturalnego,
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego.
2. roboty kanalizacji deszczowej z przyłączami, 
3. roboty sanitarne – wodociągowe,
4. roboty elektryczne - sygnalizacja świetlna, 
5. roboty elektryczne - oświetlenie i kanalizacja teletechniczna dla programu TRISTAR 
6. regulacja wysokościowa urządzeń – istn. studni i komór uzbrojenia podziemnego.
7. zieleń – trawniki, pielęgnacja zieleni, wycinka 20 drzew oraz grupy krzewów 

Etap III wzdłuż ul. Nowe Ogrody od ul. 3-go Maja do ul. Powstańców Warszawskich zrealizowano od 22.07.2010 do 22.10.2010 r.
Etap I i II od ul. Łostowickiej do ul.Powstańców Warszawskich od 19.10.2010 do 31.10.2011r. 
Wykonawca: Konsorcjum z liderem - WPRD Gravel , Gdańsk ul. Żaglowa 2 . 
Koszt całej inwestycji 5.946.050,zl

Umowna data zakończenia pielęgnacja zieleni 31.10.2012 roku.