LoGoTyP

Rozpoczęto realizację  prac związanych z termomodernizacją Przedszkola nr 74 przy ul. Magellana w Gdańsku.

 W zakresie zadania w Przedszkolu nr 74 znalazło się m.in.

 • demontaż i odtworzenie schodów zewnętrznych,
 • wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicznych,
 • docieplenie stropodachu
 • wykonanie nowych pokryć dachowych,
 • podniesienie attyk dachowych do Hmin. = 30 cm, kominów do Hmin.
  = 60 cm,
 • wymianę instalacji odgromowych i ułożenie bednarki,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie robót naprawczych i malarskich wewnątrz budynku w związku z robotami branżowymi,
 • wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wysokości 3,0 m powyżej terenu,
 • przełożenie istniejących elementów i montaż nowych (tablic informacyjnych, szyldów wsporników do podtrzymywania masztów fasadowych, itp.) na ocieploną elewację,
 • montaż nowych rurociągów, stalowych ocynkowanych zewnętrznie, w większości prowadzonych po starych trasach,
 • montaż zaprojektowanych grzejników wraz z armaturą towarzyszącą i montaż obudów grzejników,
 • montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
 • demontaż istniejącej armatury c.w.u. oraz montaż armatury eko,
 • wymiana oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku,
 • przebudowę rozdzielnicy TG wraz z budową nowej rozdzielnicy wentylacji,
 • wbudowanie w górkę saneczkową czystej ziemi pozostałej po zasypaniu wykopów

Termin realizacji: październik 2021 r.

Zakres rzeczowy zamówienia związany z termomodernizacją budynku przedszkola jest:

 • realizowany w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok przed rozpoczęciem realizacji:

magellana

 

Aktualizacja, 30.12.2021 r.

DRMG wystąpiła o odstąpienie od umowy z Wykonawcą. Trwa inwentaryzacja robót.

Aktualizacja, 15.11.2021 r. 

Trwa przebudowa wejścia i tarasu zewnętrznego. Kontynuowane roboty związane z wykonaniem nowej elewacji.

P74Magellana 12 11 21 8

 

Aktualizacja, 30.08.2021 r. 

Na ukończeniu są prace związane z wykonywaniem nowej elewacji. Zamontowano nowe okna i wymieniono wszystkie grzejniki. Na ukończeniu są roboty związane z wymianą oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowaniem terenu.

P74Magellana 22 09 21 8

Aktualizacja, 30.08.2021 r.

Kontynuowane są prace przy dociepleniu ścian i wykonaniu elewacji budynku przedszkola.

P74Magellana 25 08 21 13 

Aktualizacja, 3.08.2021 r.

Wymieniono okna i grzejniki we wszystkich pomieszczeniach. Przebudowano taras znajdujący się po jednej ze stron przedszkola. Trwa wykonywanie nowej izolacji budynku.

P74Magellana 03 08 21 2

Aktualizacja, 13.07.2021 r.

Kontynuowane są prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Ponadto trwa wymiana okien i grzejników wewnątrz obiektu.

P74Magellana 12 07 21 10

Aktualizacja, 10.06.2021 r.

Kontynuowane są prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Ponadto wymieniane są okna w budynku.

mag2

Aktualizacja, 12.05.2021 r.

Na terenie przedszkola prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych obiektu. Wymieniane są także okna.

P74Magellana 12 05 21 2


Aktualizacja, 9.04.2021 r.

Trwają prace związane z dociepleniem budynku przedszkola. Wymieniana jest instalacja odgromowa. Trwa także wymiana okien.

mag2Aktualizacja, 9.03.2021 r.

Rozpoczęto prace przy termomodernizacji budynku przedszkola. Trwa wykonywanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych. Niedługo rozpoczną się również prace przy docieplaniu elewacji budynku.

P74Magellnana 08 03 21 1


Aktualizacja, 5.01.2021 r.

Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest DKD sp.o.o. Koszt inwestycji to ok. 2 mln zł. Prace zakończą się z końcem października 2021 r.

Aktualizacja, 11.09.2020 r.

11 września poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Wpłynęło 10 ofert, które są obecnie analizowane. Na przebudowę przedszkola zabezpieczono 2,613 mln złotych.

 1. Zakład Produkcyjno Usługowy Elkor Helga Jakielska - 2 717 000,00 zł
 2. LABAR Sp. z o.o. - 2 212 770,00 zł
 3. Konsorcjum, lider: Akces Klinika Budowlana Sp. z o.o. - 2 521 500,00 zł
 4. Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o. - 2 371 614,45 zł
 5. PHU FRONTEX TOMASZ DYCZYJ - 2 385 992,86 zł
 6. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „EURO-DACH” Rafał Pacholczyk - 2 146 000,00 zł
 7. Konsorcjum, lider: DKD Sp. z o.o. - 2 049 192,00 zł
 8. Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński - 2 054 000,00 zł
 9. Firma Handlowo Usługowa Sardaw Marcin Plichta - 2 124 641,24 zł
 10. Majkowski – Bau Sp. z o.o. - 2 507 967,45 zł