Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zabytkowe przedszkole nr 4 przy ul. Do Studzienki przechodzi termomodernizację

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Trwają  prace związane z  termomodernizacją  budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki.

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.roboty budowlano-montażowe w oparciu o dokumentację projektową:

1) Prace w poziomie piwnic:

- rozebranie nawierzchni wokół budynków,

- odsłonięcie ścian piwnic i fundamentowych do poziomu fundamentów,

- oczyszczenie i wyrównanie ścian,

- wykonanie prac odgrzybiających i osuszających wewnątrz budynku

- wykonanie pionowej hydroizolacji ścian piwnic i fundamentów,

- wykonanie docieplenia pionowych ścian piwnic i ścian fundamentowych do poziomu gruntu

2) Wymiana dachówki i prace w poziomie wyższego poddasza:

- rozebranie istniejącej dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz okien połaciowych,

- wykonanie nowych warstw dachowych: deskowania, membrany dachowej, instalacja kontrłat i łat,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- krycie połaci dachowych dachówką holenderką,

3) Wymiana okien na nowe

4) Prace dotyczące elewacji: - wykonanie napraw spękań ścian i ścian cokołowych,

- oczyszczenie ścian z kamienia i uzupełnienie spoin,

- wykonanie nowych tynków mineralnych na ścianach i nowych tynki wodoodporne na bazie trasowych spoiw hydraulicznych na cokołach,

- wykonanie konserwacji betonowych elementów kolumn, półkolumn i pilastrów w partii wejściowej,

5) Prace przy budynku:

- poddanie renowacji oraz zainstalowanie na nowej podwalinie betonowych historycznych schodów ułożonych wtórnie przy elewacji wschodniej budynku,

- wykonanie nowego podestu z nową nawierzchnią przy wejściu do budynku od strony kuchni wraz z wykonaniem schodów ze stopniami betonowymi wykonanymi na wzór stopni historycznych,

- wykonanie chodników,

- naprawa żelbetowej płyty przejścia wraz z belką stalową

- zdemontowanie na czas trwania prac, oczyszczenie, poddanie renowacji i zainstalowanie z powrotem w dotychczasowych lokalizacjach zabytkowych elementów ustawionych przy budynku

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji:  marzec 2023 r.

Widok przez rozpoczęciem realizacji zadania:

do studzienki

 

Aktualizacja, 04.10 2022 r.

Kontynuowane są prace elewacyjne.

P4 do Studzienki 04 10 22

Load More

Aktualizacja, 30.08 2022 r.

Trwają prace związane z remontem elewacji budynku. Ponadto trwa wykonywanie pokrycia dachowego.

P4 do Studzienki 30 08 22 3

Load More

Aktualizacja, 07.06 2022 r.

Trwa renowacja tynków przedszkola. Prace prowadzone są także na strychu obiektu, który przechodzi gruntowny remont.

P 4 Do Studzienki 03 04 22 3

Load More

Aktualizacja, 27.04 2022 r.

W budynku przedszkola przy ul. Do Studzienki trwają prace związane z termomodernizacją obiektu. Trwają rozbiórki posadzek i armatury wewnątrz obiektu.

P 4 Do Studzienki 26 04 22 4

Load More

Aktualizacja, 28.03 2022 r.

Trwają prace związane ze wzmocnieniem fundamentów. Ponadto prowadzone są roboty w piwnicy.

P 4 Do Studzienki Termo 24 03022 2

Load More

Aktualizacja, 24.11 2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą PHU LABAR. Koszt prac to niecałe 3 mln złotych. Prace zakończą się w listopadzie 2022 r.

Aktualizacja, 7.09.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 2,6 mln złotych. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane.

  1. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY ELKOR HELGA JAKIELSKA - 3 500 000,00 zł
  2. PHU LABAR - 2 998 900,00 zł
  3. FHU SARDAW Marcin Plichta - 3 189 326,53 zł

Aktualizacja, 6.08.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę poprzedni przetarg został unieważniony. 6 sierpnia ogłoszono nowy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 7 września. Realizacja ma potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 21.07.2021 r.

W przetargu na realizację prac wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Labar sp. z o.o. z Gdańska, na kwotę 3 120 000,00 złotych. Na realizację zadania zabezpieczono 2,6 mln złotych. Oferta jest obecnie analizowana.

Aktualizacja, 18.06.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 21 lipca. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 26.05. 2021 r.

Przetarg został unieważniony i zostanie powtórzony w czerwcu. Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę nie wniosła wadium w wyznaczonym terminie, natomiast druga oferta znacznie przekraczała budżet przewidziany na realizację zadania.

Aktualizacja, 22.04.2021 r.

W czwartek, 22 kwietnia poznaliśmy oferty w przetargu na termomodernizację przedszkola przy ul. Do Studzienki. Na realizację zadania zabezpieczono 2,2 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 3 515 340,00 zł
  2. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SARDAW MARCIN PLICHTA - 1 781 840,95 zł