Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja budynku ZSO Nr 6 w Gdańsku przy ul. Głębokiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

 

Rozpoczęliśmy prace związane z termodernizacją  budynku ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej.

 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- Roboty instalacyjne - elektryczne

-Wymiana instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;

-Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

-Docieplenie ścian i dachu

-Remont kominów

-Wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej okien zewnętrznych na okna drewniane z nawiewnikami o parametrach wskazanych w dokumentacji

-Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej;

-Remont zewnętrznych drzwi przeznaczonych do zachowania (oczyszczenie, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie);

-Wymiana istniejących schodów w pom 4.13 na stalowe, spiralne , systemowe;

-Remont elewacji

- Uzupełnienie ubytków w murowanych ścianach ceglanych,

- Uzupełnienie i ujednolicenie tynków,

- Wymianę tynku na cokole,

- Uzupełnienie, odtworzenie i konserwację elementów ozdobnych i detali architektonicznych

wykonywanych w tynku,

- Konserwację elementów kamiennych i sztucznego kamienia,

- Likwidację wnęki po nieużywanych drzwiach,

- Odtworzenie brakujących i renowacja istniejących elementów zegara,

- Odtworzenie napisu z pierwotną nazwą szkoły

-Wymiana obudowy windy

-Remont zabytkowych grzejników wskazanych w dokumentacji projektowej

-Odtworzenie schodów granitowych zewnętrznych z materiału oryginalnego wraz z uzupełnieniem – zastąpieniem wtórnych stopni betonowych granitowymi;

-Odtworzenie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z istniejącymi balustradami

Termin realizacji: grudzień 2022 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

gleboka

 

Aktualizacja, 20.10.2021 r.

Rozpoczęto prace związane z wymianą okien. Wykonywana jest nowa izolacja budynku. Ponadto wzmacniane są fundamenty obiektu.

ZSO6Gleboka 20 10 21 3 1

Aktualizacja, 20.09.2021 r.

Prace koncentrują się na wzmocnieniu i dociepleniu fundamentów budynku.

ZSO6Gleboka 17 09 21 2

Aktualizacja, 16.08.2021 r.

Na terenie budowy organizowane jest zaplecze budowy. Na placu pojawiły się już materiały budowlane.

ZSO6Gleboka 12 08 21

Aktualizacja, 7.07.2021 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłówka Sp. z o.o. Koszt prac to 5,9 mln złotych. Inwestycja zakończy się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. W budżecie zabezpieczono na ten cel 6,6 mln złotych. Wpłynęło 8 ofert, które są obecnie analizowane.

  1. Ars Renowacje Sp. z o.o. Sp.k.- 8 496 153,45 zł
  2. ZKM-ASIS Sp. z o. o. - 6 531 203,30 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 7 358 685,33 zł
  4. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 6 654 300,00 zł
  5. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o. o. - 7 697 634,73 zł
  6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. - 5 940 000,00 zł
  7. Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta - 5 097 793,99 zł
  8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane "MOPIK" Spółka Cywilna Stanisław Kiełb, Arkadiusz Kiełb - 6 888 000,00 zł