Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zobacz postępy remontu budynku ZSO Nr 6 przy ul. Głębokiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

 

Koordynujemy prace związane z termodernizacją  budynku ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej.

 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- Roboty instalacyjne - elektryczne

-Wymiana instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;

-Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

-Docieplenie ścian i dachu

-Remont kominów

-Wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej okien zewnętrznych na okna drewniane z nawiewnikami o parametrach wskazanych w dokumentacji

-Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej;

-Remont zewnętrznych drzwi przeznaczonych do zachowania (oczyszczenie, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie);

-Wymiana istniejących schodów w pom 4.13 na stalowe, spiralne , systemowe;

-Remont elewacji

- Uzupełnienie ubytków w murowanych ścianach ceglanych,

- Uzupełnienie i ujednolicenie tynków,

- Wymianę tynku na cokole,

- Uzupełnienie, odtworzenie i konserwację elementów ozdobnych i detali architektonicznych

wykonywanych w tynku,

- Konserwację elementów kamiennych i sztucznego kamienia,

- Likwidację wnęki po nieużywanych drzwiach,

- Odtworzenie brakujących i renowacja istniejących elementów zegara,

- Odtworzenie napisu z pierwotną nazwą szkoły

-Wymiana obudowy windy

-Remont zabytkowych grzejników wskazanych w dokumentacji projektowej

-Odtworzenie schodów granitowych zewnętrznych z materiału oryginalnego wraz z uzupełnieniem – zastąpieniem wtórnych stopni betonowych granitowymi;

-Odtworzenie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z istniejącymi balustradami

Termin realizacji: grudzień 2022 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

gleboka

 

Aktualizacja, 10.01.2023 r.

Niemal cała elewacja budynku jest gotowa. Wewnątrz obiektu trwają prace porządkowe.Trwa montaż barierek.

ZSO nr 6 Gleboka 05 01 23 1

Load More

Aktualizacja, 29.11.2022 r.

Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem nowej elewacji. Prace  wykończeniowe wewnątrz obiektu zostały zakończone.

ZSO Gleboka 24 11 22 13

Load More

Aktualizacja, 06.10.2022 r.

Kontynuowane są roboty elewacyjne. Na ukończeniu jest wymiana okien. Zakończono prace nad przebudową instalacji grzewczej w budynku szkolnym.

ZSO nr 6 Gleboka 05 10 22 4

Load More

Aktualizacja, 02.08.2022 r.

Trwają roboty związane z remontem elewacji budynku. Jednocześnie wymieniane są okna na terenie obiektu i prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz.

ZSO Gleboka 01 08 22 19

Load More

Aktualizacja, 8.06.2022 r.

Trwa wymiana okien i renowacja tynków obiektu. Prace prowadzone są także wewnątrz - prace prowadzone są m.in. w piwnicach. Wykonywana jest także instalacja grzewcza.

ZSO nr 6 Gleboka 08 06 22 3

Load More

Aktualizacja, 05.05.2022 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace związane z remontem elewacji i wymianą części okien. Ponadto trwa wymiana sieci ciepłowniczej i grzejników. Zakończono także prace związane z dociepleniem poddasza.

ZSO nr 6 Gleboka 02 05 22 15

Load More

Aktualizacja, 09.03.2022 r.

Wykonawca kontynuuje prace związane z remontem elewacji i przy fundamentach.  Trwają prace związane z wymianą instalacji sieci ciepłowniczej.

ZSO 6 Gleboka 08 03 22 6

Load More

Aktualizacja, 9.02.2022 r.

Na terenie szkoły kontynuowane są prace związane z termomodernizacją obiektu. Trwa wymiana instalacji sieci ciepłowniczej. Kontynuowane są także prace związane z remontem elewacji.

ZSO 6 Gleboka 08 02 22 10

Load More

Aktualizacja, 30.11.2021 r.

Na budowie trwają prace związane z odnowieniem zabytkowej elewacji. Wykonano większość prac związanych z dociepleniem fundamentów. Wewnątrz obiektu trwają prace instalacyjne.

ZSO6Gleboka 30 11 21 7

 

Load More

Aktualizacja, 20.10.2021 r.

Rozpoczęto prace związane z wymianą okien. Wykonywana jest nowa izolacja budynku. Ponadto wzmacniane są fundamenty obiektu.

ZSO6Gleboka 20 10 21 3 1

Aktualizacja, 20.09.2021 r.

Prace koncentrują się na wzmocnieniu i dociepleniu fundamentów budynku.

ZSO6Gleboka 17 09 21 2

Load More

Aktualizacja, 16.08.2021 r.

Na terenie budowy organizowane jest zaplecze budowy. Na placu pojawiły się już materiały budowlane.

ZSO6Gleboka 12 08 21

Aktualizacja, 7.07.2021 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłówka Sp. z o.o. Koszt prac to 5,9 mln złotych. Inwestycja zakończy się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. W budżecie zabezpieczono na ten cel 6,6 mln złotych. Wpłynęło 8 ofert, które są obecnie analizowane.

  1. Ars Renowacje Sp. z o.o. Sp.k.- 8 496 153,45 zł
  2. ZKM-ASIS Sp. z o. o. - 6 531 203,30 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 7 358 685,33 zł
  4. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 6 654 300,00 zł
  5. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o. o. - 7 697 634,73 zł
  6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. - 5 940 000,00 zł
  7. Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta - 5 097 793,99 zł
  8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane "MOPIK" Spółka Cywilna Stanisław Kiełb, Arkadiusz Kiełb - 6 888 000,00 zł