LoGoTyP

Podpisaliśmy umowę  na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

 

 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od poziomu terenu do 1,5 m poniżej poziomu gruntu w częściach nieprzylegających do zrealizowanego dziedzińca i placu apelowego
  - demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie ich do budynku
  - wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki
  - wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na LED
  - wymiana rynien, rur spustowych i opierzeni
  - wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wys. 3,0m powyżej terenu
  - odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych oraz prace towarzyszące
  - wykonanie platformy schodowej dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu w bloku ”A”
  - wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku
  - wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej
  - wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego
  - ukrycie instalacji ułożonych na elewacji pod warstwę ocieplenia
  - wykonanie zasilania dla windy schodowej dla niepełnosprawnych
  - wykonanie instalacji grzewczej m.inn.:
  • modernizacja instalacji c.o – wymiana przewodów, grzejników oraz armatury
  • demontaż istniejących rurociągów c.o. i c.t. oraz części elementów grzejnych wraz z armaturą towarzyszącą,
  • montaż nowych rurociągów, stalowych ocynkowanych zewnętrznie, ,
  • montaż zaprojektowanych grzejników wraz z armaturą towarzyszącą,
  • regulację instalacji poprzez zastosowanie zaworów regulacyjnych i równoważących.
  - wykonanie wentylacji mechanicznej dla Sali gimnastycznej m.inn.:
  • modernizacja instalacji wentylacji w sali sportowej - wymiana centrali wentylacyjnej oraz kanałów
  • doprowadzenia zasilania do centrali wentylacyjnej
  • demontaż istniejących wentylatorów nawiewnych oraz wywiewnych starego typu zlokalizowanych w wentylatorowni
  • demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych obsługujących salę gimnastyczną
  - przebudowa instalacji wodociągowej
 • wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, w częściach nieprzylegających do zrealizowanego dziedzińca i placu apelowego
  - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w częściach przylegających do zrealizowanego dziedzińca i placu apelowego (w sekcji B szkoły)
  - wykonanie ocieplenia stropodachów wentylowanych
  - wykonanie ocieplenia dachu płaskiego nad salą gimnastyczną
  - wymiana okien niewymienionych oraz luksfer na rzecz innych rozwiązań architektonicznych (zamurowanie luksferów)
  - wymiana drzwi zewnętrznych niewymienionych

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Zakres rzeczowy zamówienia związany z termomodernizacją budynku przedszkola jest:

 • realizowany w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

goj

 

 Aktualizacja, 15.11.2021 r.

Prace już się rozpoczęły. Trwają rozbiórki. Ponadto trwa wzmacnianie fundamentów budynku sali gimnastycznej.

SP1Gojawiczynskiej 15 11 21 19

Aktualizacja, 22.09.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z konsorcjum firm, którego liderem jest firma XEMAR Sp. z o.o. Koszt to niecałe 7 mln złotych. Prace zakończą się w listopadzie 2022 r.

Aktualizacja, 23.07.2021 r.

23 lipca poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Na realizację zadania zabezpieczono 7,1 mln złotych. Wpłynęło 10 ofert, które są obecnie analizowane:

 1. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska - 7 570 000,00 zł
 2. Zakład Produkcyjno Usługowy ELKOR Helga Jakielska - 7 242 240,00 zł
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 8 191 800,00 zł
 4. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 10 246 655,22 zł
 5. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 9 542 340,00 zł
 6. ELEWACJE S.A. - 10 038 902,82 zł
 7. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: XEMAR Sp. z o.o. - 6 999 990,00 zł
 8. KSS-GROUP Sp. z o.o. - 6 153 926,75 zł
 9. Polska Inżynieria Artur Klejna - 9 331 867,27 zł
 10. PHU LABAR Lech Labudda - 7 626 000,00 zł

Aktualizacja, 2.06.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadanie. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 lipca.