LoGoTyP

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk

Rozpoczęliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk.

 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

  • Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. roboty budowlano-montażowe:
  1. w oparciu o dokumentację projektową:

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej gruntu;

- Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych w gruncie;

- Wykonanie ocieplenia stropodachów;

- Wykonanie ocieplenia podcienia;

- Wymiana okien;

- Wymiana drzwi zewnętrznych;

- Wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wys. 3m powyżej terenu;

- Remont kominów;

- Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

- Wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń;

- Remont podestów wejściowych;

- Nowe schody betonowe oraz zadaszenie od strony kuchni;

- Wykonanie naprawy pęknięć na elewacjach;

- Demontaż krat okiennych w parterze;

- Montaż nowych balustrad;

- Montaż budek dla ptaków na elewacjach podwórza;

- Wymiana okien i drzwi nieobjętych audytem;

- Wykonanie Oświetlenia zewnętrznego wraz z nowym zasilaniem;

- Wykonanie instalacji odgromowej;

- Remont i przebudowa instalacji sanitarnych – centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej, instalacji hydrantowej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej;

- Uprzątnięcie placu budowy;

Termin realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 67 ul.Żabi Kruk 5 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska– w latach 2017-2020”.

Widok przed rozpoczęciem zadania:

zabi kruk szkola

 

Aktualizacja, 10.10.2022 r.

Nowa elewacja obiektu jest niemal gotowa. Obecnie wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe.

SP 67 Zabi Kruk 05 10 22 11

 

Aktualizacja, 03.08.2022 r.

Trwają prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych i nowej elewacji. Ponadto trwa wymiana okien. W salach wykonywane są prace malarskie.

SP 67 Zabi Kruk 01 08 22 9

 

Load More

Aktualizacja, 13.06.2022 r.

Na terenie szkoły trwają prace związane z wykonaniem nowej izolacji ścian zewnętrznych. Trwa montaż nowych okien i grzejników.

SP 67 Zabi Kruk 09 06 22 4

Load More

Aktualizacja, 05.05.2022 r.

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją placówki. Wykonywana jest nowa izolacja i docieplane są ściany zewnętrzne obiektu. Zabezpieczono również fundamenty.

SP 67 Zabi Kruk 02 05 22 8

Load More

Aktualizacja, 22.02.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska. Koszt prac wyniesie niecałe 4,6 mln złotych. Koniec robót przewidziano w listopadzie 2022 r.

Aktualizacja, 9.02.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska.

Aktualizacja, 25.11.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 4 230 886,49 zł. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane:

  1. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska - 4 595 000,00 zł
  2. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 4 171 601,92 zł
  3. 2SUN Sp. z o.o. Sp.k. - 6 599 543,41 zł
  4. Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski - 6 122 940,00 zł
  5. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: PBE ELBUD GDAŃSK S.A. (Elbud) - 5 694 900,00 zł
  6. Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta - 5 975 428,63 zł

Aktualizacja, 19.10.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano na 25 listopada. Prace mają potrwać 9 miesięcy od daty podpisania umowy.