LoGoTyP

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk

 

 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

  • Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. roboty budowlano-montażowe:
  1. w oparciu o dokumentację projektową:

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej gruntu;

- Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych w gruncie;

- Wykonanie ocieplenia stropodachów;

- Wykonanie ocieplenia podcienia;

- Wymiana okien;

- Wymiana drzwi zewnętrznych;

- Wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wys. 3m powyżej terenu;

- Remont kominów;

- Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

- Wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń;

- Remont podestów wejściowych;

- Nowe schody betonowe oraz zadaszenie od strony kuchni;

- Wykonanie naprawy pęknięć na elewacjach;

- Demontaż krat okiennych w parterze;

- Montaż nowych balustrad;

- Montaż budek dla ptaków na elewacjach podwórza;

- Wymiana okien i drzwi nieobjętych audytem;

- Wykonanie Oświetlenia zewnętrznego wraz z nowym zasilaniem;

- Wykonanie instalacji odgromowej;

- Remont i przebudowa instalacji sanitarnych – centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej, instalacji hydrantowej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej;

- Uprzątnięcie placu budowy;

Termin realizacji: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 67 ul.Żabi Kruk 5 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska– w latach 2017-2020”.

Wykonawca robót: Usługi Ogólnobudowlane i Handlowe Justyna Miesikowska
Czas realizacji robót: luty 2021 - listopad 2022 r.
Koszt realizacji: ok. 4,6 mln zł 

Widok przed rozpoczęciem zadania:

zabi kruk szkola

 

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

SP 67 Zabi Kruk 05 10 22 11

 

Aktualizacja, 03.08.2022 r.

Trwają prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych i nowej elewacji. Ponadto trwa wymiana okien. W salach wykonywane są prace malarskie.

SP 67 Zabi Kruk 01 08 22 9

 

Load More

Aktualizacja, 13.06.2022 r.

Na terenie szkoły trwają prace związane z wykonaniem nowej izolacji ścian zewnętrznych. Trwa montaż nowych okien i grzejników.

SP 67 Zabi Kruk 09 06 22 4

Load More

Aktualizacja, 05.05.2022 r.

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją placówki. Wykonywana jest nowa izolacja i docieplane są ściany zewnętrzne obiektu. Zabezpieczono również fundamenty.

SP 67 Zabi Kruk 02 05 22 8

Load More

Aktualizacja, 22.02.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska. Koszt prac wyniesie niecałe 4,6 mln złotych. Koniec robót przewidziano w listopadzie 2022 r.

Aktualizacja, 9.02.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska.

Aktualizacja, 25.11.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 4 230 886,49 zł. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane:

  1. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska - 4 595 000,00 zł
  2. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 4 171 601,92 zł
  3. 2SUN Sp. z o.o. Sp.k. - 6 599 543,41 zł
  4. Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski - 6 122 940,00 zł
  5. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: PBE ELBUD GDAŃSK S.A. (Elbud) - 5 694 900,00 zł
  6. Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta - 5 975 428,63 zł

Aktualizacja, 19.10.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano na 25 listopada. Prace mają potrwać 9 miesięcy od daty podpisania umowy.