Zakończyliśmy  prace związane z  termomodernizacją budynku Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej.

Poza pracami związanymi z dociepleniem budynku wykonane zostaną roboty instalacyjne, elektryczne i sanitarne. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty rozbiórkowe.

2) Roboty budowlano–montażowe.

3) Prace towarzyszące i odtworzeniowe.

4) Roboty instalacyjne – elektryczne.

5) Roboty instalacyjne towarzyszące – sanitarne.

Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta

Koszt: ok. 2,1 mln zł

Termin: lipiec 2022 - lipiec 2023 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska –w latach 2017-2020”,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,•współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

P 75 Wilenska 11 05 22 2

Load More

Widok po zakończeniu realizacji:

P75 Wilenska 09 05 23 10

Aktualizacja, 20.01.2023 r.

Trwają prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i wykonaniem nowej elewacji. Wymieniane są grzejniki i okna.

P75 Wilenska 13 01 23 22

Load More

Aktualizacja, 16.11.2022 r.

Kontynuowane są prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i wymianą grzejników.

P75 Wilenska 10 11 22 2

Load More

Aktualizacja, 10.10.2022 r.

Rozpoczęły się roboty związane z wykonaniem ocieplenia budynku. Prace prowadzone są również wewnątrz obiektu.

P75 Wilenska 04 10 22 3

Load More

Aktualizacja, 30.08.2022 r.

Rozpoczęły się prace na terenie przedszkola. Trwają roboty związane z zabezpieczeniem fundamentów obiektu.

P 75 Wilenska 30 08 22 3 

Load More

Aktualizacja, 19.07.2022 r.

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Prace wykona FHU SARDAW Marcin Plichta. Koszt robót wyniesie niecałe 2,2 mln złotych, a zakończą się w I kwartale 2023 r.

Aktualizacja, 4.07.2022 r.

Wyłoniliśmy wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie podpiszemy umowę z firmą FHU SARDAW Marcin Plichta.

Aktualizacja, 7.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 1 912 289,20  zł. Wpłynęły cztery oferty, które będą analizowane:

  1. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 3 399 720,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 2 188 000,00 zł

  3. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 2 250 900,00 zł

  4. FHU SARDAW Marcin Plichta - 2 176 973,13 zł