Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - TM w przygotowaniu.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Żabi Kruk.

LoGoTyP

Przygotowujemy się do realizacji robót związanych z  termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Małomiejskiej.

 Roboty budowlane obejmą m.in.
- Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian przyziemia metodą iniekcji nisko ciśnieniowej oraz hydroizolacji pionowej wysoko reaktywnym szlamem mineralnym od poziomu ław fundamentowych do poziomu 50 cm ponad gruntem.
- Przygotowanie ścian licowanych kamieniem do montażu izolacji termicznej hydropiaskowanie i wykonanie rapówki szlamowej;
- Przygotowanie ścian tynkowanych do montażu izolacji termicznej skucie luźnych tynków, oczyszczenie tynków z niedyfuzyjnych powłok malarskich.
- Wzmocnienie spiralnymi kotwami stalowymi ściany korytarza w budynku A
- Naprawa otuliny nadproża magazynu w budynku A.
- Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic i ścian fundamentowych od poziomu ław fundamentowych do poziomu 30cm powyżej gruntu polistyrenem ekstrudowanym gr. 14cm.
- Remont tarasu przy zachodniej ścianie szczytowej hydro i termoizolacja, obróbka blachą na rąbek, wymiana kraty zabezpieczającej;
- Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych, dekoracyjnych z teksturą drewna w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej;
- Docieplenie wskazanych w dokumentacji projektowej stropodachów niewentylowanych izolacją z twardych płyt wełny mineralnej gr. 10cm z wykonaniem nowych pokryć papowych dwuwarstwowych z papy podkładowej i wierzchniego krycia;
- Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej;
- Wymiana istniejących okien na okna PCV
- Nadmurowanie attyk
- Wymiana rur spustowych i rynien wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji deszczowej z instalacją czyszczaków rynien;
- Odtworzenie chodników przy budynkach
- Odtworzenie schodów zewnętrznych, podestów wraz z istniejącymi balustradami i pochwytami zdemontowanych w trakcie prac izolacyjnych ścian piwnicznych i fundamentowych;
- Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi i instalacyjnymi;
- Odgrzybienie miejsc zawilgoconych wskazanych w dokumentacji;
- Roboty instalacyjne elektryczne.
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego na naścienne oświetlenie LED z zastosowaniem automatycznego załączania przez czujnik zmierzchu
- Odtworzenie instalacji odgromowej;
- Demontaż i ponowny montaż po ociepleniu ścian elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z usunięciem lub przełożeniem do wnętrza budynku elementów kolidujących

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

malomiejska

Aktualizacja, 8.10.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano na 16 listopada.

Aktualizacja, 28.07.2021 r.

Przetarg został unieważniony. Oferta złożona przez Wykonawcę- PBE ELBUD GDAŃSKSA. podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp, ponieważ wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy,tj. nie spełnia wymagań dotyczących wadium, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.Termin związania ofertą upływa w dniu 28 września2021 r. Wykonawca Aneksem nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG03/0052/21/0018 z dnia 22.06.2021 r. zmienił treśćgwarancji w ten sposób, iż gwarancja jest ważna jedynie w okresie od 1.07.2021 r. do 30.07.2021 r. Zatem gwarancja wadialna wystawiona przez InterRisk TU S.A. nie uwzględnia całego okresu związania ofertą.Termin ważności ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej upływa30 lipca 2021 r., natomiast Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 września2021 r.Cena kolejnej, najwyżej ocenionej oferty wynosi 5 293 216,49 zł brutto, co oznacza, że przewyższa kwotę,którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości3.400.000,00 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja, 02.07.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację robót budowlanych w ramach zadania. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert:

1. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 5 293 216,49 zł
2. ELEWACJE S.A. - 5 386 488,58 zł
3. Zakład Produkcyjno Usługowy ELKOR Helga Jakielska - 5 598 000,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 6 880 000,00 zł
5. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 3 680 160,01 zł
6. KSS-GROUP sp. z o.o. - 5 417 723,67 zł

Oferty są obecnie analizowane.

LoGoTyP

Przygotowujemy się do realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki.