Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Żłobka nr 4 przy ul. Startowej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Zakończyliśmy  termomodernizację Żłobka nr 4 przy ul. Startowej.

Celem inwestycji było ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmował m.in.

 • Docieplenie ścian zewnętrznych obiektu
 • Wykonanie powłok antygrafitti na ocieplonych ścianach zewnętrznych do wysokości 3 m nad
  poziomem terenu; 
 • Remont pokrycia dachowego istniejących stropodachów zgodnie z dokumentacją projektową;
 • Docieplenie stropodachu niewentylowanego przedsionka zgodnie z projektem budowlanym ;
 • Wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej okien zewnętrznych;
 • Wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej drzwi zewnętrznych;
 • Wymiana aluminiowej zabudowy wiatrołapu przy wejściu głównym;
 • Wymiana rur spustowych i rynien wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji deszczowej z
  instalacją czyszczaków rynien;
 • Remont istniejących schodów oraz przyległych murków przewidzianych do zachowania wraz z
  wymianą balustrad;
 • Wykonanie nowych zewnętrznych schodów wejściowych w miejscach wskazanych w dokumentacji
  projektowej;
 • Ułożenie opasek i odtworzenie nawierzchni wokół budynku, uprzątnięcie terenu budowy;
 • Odtworzenie podestów, tarasów itp. elementów wraz z istniejącymi balustradami i pochwytami
  zdemontowanych w trakcie prac izolacyjnych ścian piwnicznych i fundamentowych;
 • Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi i instalacyjnymi;

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca inwestycji:  Majkowski-Bau Sp.z o.o.

Czas realizacji: grudzień  2020 - wrzesień 2021 r.
Koszt realizacji: ok. 1,1 mln złotych

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

Zlobek4Startowa 20 10 21 20 

Aktualizacja, 06.09.2021 r.

Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem nowej elewacji budynku. Kontynuowane są również roboty przy wejściu do budynku związane z wykonaniem schodów zewnętrznych. Równolegle układana jest także  nawierzchnia wokół budynku. 

 

Zlober4Startowa 06 09 21 6 

Aktualizacja, 11.08.2021 r.

Budynek żłobka został docieplony. Trwa wykonywanie nowej elewacji.  Przebudowano dach obiektu. Wymieniono część okien. Trwa przebudowa schodów zewnętrznych.

Z4Startowa 10 08 21 8

Load More

Aktualizacja, 17.06.2021 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace związane z dociepleniem ścian i wykonaniem nowej elewacji. Kontynuowany jest montaż nowych okien.

sta1

Aktualizacja, 10.05.2021 r

Na terenie żłobka prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian i fundamentów budynku. Wymieniane są okna, trwają prace związane z przebudową schodów zewnętrznych i tarasów.

sta3

Aktualizacja, 30.12.2020 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest firma Majkowski-Bau Sp.z o.o. Koszt prac wyniesie ok. 1,1 mln złotych. Zakończenie inwestycji przewidziano na wrzesień 2021 r.

  Aktualizacja, 28.10.2020 r. 
  28 października poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Na zadanie zamierzaliśmy przeznaczyć 1 203 000,00 zł. W postępowaniu wpłynęło osiem ofert:
   1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 1 688 800,00 zł
   2. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SARDAW MARCIN PLICHTA - 1 295 519,69 zł
   3. Terbud Kamrowski i wspólnicy sp.j. - 1 190 841,18 zł
   4. PHU LABAR - 1 720 770,00 zł
   5. ELEWACJE S.A. - 1 115 400,00 zł
   6. P.P.H.U „DAW-MAR” Dawid Markowicz - 1 436 689,86 zł
   7. MAJKOWSKI – BAU SP. Z O.O. - 1 114 934,78 zł
   8. Firma Budowlana „EFAK” S.J. - 1 137 688,50 zł

Oferty są analizowane pod względem formalno-prawnym.