Data zamieszczenia: 16-07-19
Sygnatura zamówienia: I/PN/123/2019/EP
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Próg stosowania ustawy: Poniżej progu unijnego
Osoby do kontaktu: Edmund Perszowski, Paulina Podedworna

pdfOgłoszenie o zamówieniu z dnia 16.07.2019r.pdf431.42 KB

pdfSIWZ.pdf3.9 MB

zipZałączniki do OPZ.zip38.21 MB

docxDokumenty edytowalne.docx43.9 KB

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.07.2019r.pdf197.06 KB

pdfZmiana treści SIWZ z dnia 29.07.2019r.pdf491.05 KB

pdfWyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.07.2019r.pdf1.92 MB

pdfInformacja z otwarcia ofert z dnia 02.08.2019r.pdf445.36 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf599.47 KB

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.09.2019r.pdf1.63 MB