Data zamieszczenia: 16-10-19
Sygnatura zamówienia: I/PN/192/2019/EP
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Próg stosowania ustawy: Poniżej progu unijnego
Osoby do kontaktu: Edmund Perszowski, Anna Frydrych

pdfOgłoszenie o zamówieniu z dnia 16.10.2019r.pdf13.28 MB

pdfSIWZ.pdf37.24 MB

zipZałączniki do OPZ.zip13.17 MB

docxDokumenty edytowalne.docx42.96 KB

pdfWyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.10.2019r.pdf713.67 KB

pdfInformacja z otwarcia ofert z dnia 31.10.2019r.pdf459.32 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.11.2019r.pdf505.73 KB

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.12.2019r.pdf1.47 MB