Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Prace ratownicze wyprzedzające – badania archeologiczne wraz ze zmianą decyzji PWKZ w ramach zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placówki wsparcia dziennego w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0001/17-00 z dn. 30 czerwca 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO
Data zamieszczenia: 14-06-22
Sygnatura zamówienia: 152/BZP-PU.511.141.2022/MN
Rodzaj zamówienia: Usługa
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Pietrzak, Pion Projektów Kubaturowych, adres e-mail: magdalena.pietrzak@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Wyszukiwanie zamówień publicznych