Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Sporządzenie dokumentacji projektowych wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla zad. pn.: "Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów: 1)Przebudowa budynku "Pałacyku" z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; 2)Przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w Budynku Głównym, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Góreckiego w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO
Data zamieszczenia: 05-07-22
Sygnatura zamówienia: 167/BZP-PU.511.155.2022/MN
Rodzaj zamówienia: Usługa
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Pomorska, Pion Projektów Kubaturowych, adres e-mail: ewa.pomorska1@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Wyszukiwanie zamówień publicznych