Data zamieszczenia: 05-07-22
Sygnatura zamówienia: 167/BZP-PU.511.155.2022/MN
Rodzaj zamówienia: Usługa
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Pomorska, Pion Projektów Kubaturowych, adres e-mail: ewa.pomorska1@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf280.56 KB

docxFormularz ofertowy w wersji edytowalnej.docx72.99 KB

zipZałączniki do OPZ.zip26.68 MB

pdfOdpowiedzi na pytania do OPZ.pdf89.57 KB

pngPlan sytuacyjny-załącznik do odpowiedzi.png321.08 KB

pdfInformacja o złożonych ofertach.pdf121 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-.pdf112.88 KB