Data zamieszczenia: 27-07-22
Sygnatura zamówienia: 186/BZP-PU.511.172.2022/AF
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Polak, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: andrzej.polak@gdansk.gda.pl; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl

pdfZaproszenie do złożenia oferty.pdf258.25 KB

zipZałączniki nr 1-6 do OPZ.zip3.59 MB

docxFormularz ofertowy w wersji edytowalnej.docx58.98 KB

pdfInformacja o zmianie terminu składania ofert.pdf75.42 KB

pdfOdpowiedź na pytanie nr 1.pdf74.03 KB

pdfZałącznik nr 1 do odpowiedzi.pdf656.94 KB

pdfOdpowiedź na pytanie nr 2.pdf99.14 KB

pdfInformacja o złożonych ofertach.pdf109.04 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf105.8 KB