Data zamieszczenia: 10-08-22
Sygnatura zamówienia: 200/BZP-PU.511.185.2022/PM
Rodzaj zamówienia: Usługa
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Wiesława Mikielewicz, Pion Projektów Kubaturowych, adres e-mail: wieslawa.mikielewicz@gdansk.gda.pl; Paulina Morawska, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: paulina.morawska@gdansk.gda.pl

pdfZaproszenie do złożenia oferty.pdf295.17 KB

zipZałączniki do OPZ.zip8.56 MB

docxFormularz ofertowy-wersja edytowalna.docx51.29 KB

pdfInformacja o złożonych ofertach.pdf118.29 KB

pdfInformacja o wyborze oferty.pdf111.82 KB