Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Inwestycja polegała na budowie 3 oddziałowego żłobka przeznaczonego dla 96 dzieci, zlokalizowanego przy ul. Kolorowej 27 w Gdańsku. W ramach realizacji zadania wykonano także zagospodarowanie terenu.


Oprócz oddziałów dla dzieci, w budynku znalazły się także pomieszczenia technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. 

Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, pozbawiona jest zbędnych elementów dekoracyjnych. Dodatkowo, frontowa elewacja każdego ze skrzydeł pomalowana jest innym kolorem. Dzięki temu powstał naturalny podział budynku na sekcje, a obiekt stał się bardziej przyjazny dzieciom.

W ramach zadania, teren wokół żłobka został zagospodarowany. Budynek w całości został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE II - W FORMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - OGŁOSZONE W DNIU 18.04.2017 R.

Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2017 r.
Wykonawca: EKOINBUD
Koszt realizacji: ok. 6,5 mln zł (960 tys. zł dofinansowania z programu „Maluch”)

Żłobek realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. 


Widok po zakończeniu realizacji

DSC00676 001 1


Aktualizacja 19.10.2017 r.

Na terenie budowy zamontowane zostały prefabrykowane ściany budynku i wykonawca przystąpił do montażu drewnianej konstrukcji dachu. Wewnątrz obiektu wykonywane są instalacje.


Aktualizacja 29.09.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wylana została już część płyty fundamentowej. Trwają prace związane z wylewaniem płyty na dalszej części obiektu. Niebawem rozpocznie się montaż prefabrykowanych elementów stanowiących ściany obiektu.


Aktualizacja 22.08.2017 r. 

Aktualnie teren inwestycji został ogrodzony, trwają prace ziemne związane z przygotowaniem gruntu do wylania płyty fundamentowej pod planowany budynek.

Aktualizacja 13.07.2017 r. 

7 czerwca br. z Konsorcjum firm EKOINBUD z Gdańska podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca ne realizację zadania ma czas do końca listopada 2017 r. 

Aktualizacja

W wyznaczonym terminie swoje oferty złożyły trzy spółki. Najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów złożyło konsorcjum firm Ekoinbud. W najbliższym czasie z wybranym wykonawcą robót budowlanych zostanie podpisana umowa na realizację zadania.


Aktualizacja 18.04.2017 r.

We wtorek, 18 kwietnia, DRMG ponownie ogłosiła przetarg na budowę żłobka przy ul. Kolorowej. Z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów inwestycji, zdecydowano o budowie mniejszego obiektu niż pierwotnie zakładany. Dlatego też, przetarg ma formę zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania polegać będzie na ograniczeniu wykonanego projektu żłobka (wykonaniu projektu zamiennego) i budowie jednokondygnacyjnego, 3 oddziałowego żłobka, przeznaczonego dla 96 dzieci, wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach przedmiotu zamówienia, wybrany w postępowaniu wykonawca, w pierwszej kolejności wykona wielobranżową zamienną dokumentację projektową, uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i zezwolenia a następnie wybuduje żłobek wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. 

Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 5 maja 2017 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2017 r. 


POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE I - UNIEWAŻNIONE W DNIU 12.04.2017 R. 


Aktualizacja 

12 kwietnia odbyło się otwarcie ofert przetargowych złożonych na realizację żłobka przy ul. Kolorowej w Gdańsku. W wyznaczonym terminie do DRMG wpłynęły trzy oferty. Przed otwarciem ofert, Zamawiający odczytał kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, która wynosiła 4,8 mln zł. Niestety wszystkie złożone w postępowaniu oferty, przewyższyły przeznaczoną przez Miasto kwotę na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na znaczne przekroczenie, Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty do wysokości zaproponowanych przez Wykonawców cen ofertowych, dlatego też, postępowanie zostało unieważnione. We wtorek 18 kwietnia DRMG ponownie ogłosiła przetarg na budowę żłobka przy ul. Kolorowej. Z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów inwestycji, zdecydowano o budowie mniejszego obiektu niż pierwotnie zakładany. 
Dlatego też ogłoszony ponownie przetarg ma formę zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie żłobka wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach przedmiotu zamówienia, wybrany w postępowaniu wykonawca, w pierwszej kolejności wykona wielobranżową zamienną dokumentację projektową, uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i zezwolenia, a następnie wybuduje żłobek wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 5 maja 2017 r.