We wtorek, 31 sierpnia rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z przebudową ul. Przyokopowej. Prace prowadzone będą na ok. 60 m odcinku ulicy, od strony ul. Toruńskiej do ul. Polnej. Remont ulicy to kolejny element Programu Rewitalizacji.

Z uwagi na zakres prowadzonych robót na wspomnianym odcinku ulica zostanie wyłączona z ruchu. Dojścia piesze zostaną zapewnione. Zajęty zostanie również fragment skrzyżowania ul. Toruńskiej, na którym wprowadzone zostanie obustronne zawężenie jezdni. Prace w pierwszym etapie potrwają ok. 2 tygodni, o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.  

W ramach prowadzonych prac oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianej lokalizacji pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i gazowej.  

 

przyokopowa 24 08 21 OpenStreetMap