Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB” (2)

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu oraz realizuje nadzór inwestorski nad budową dwutorowej, 3,6 kilometrowej linii tramwajowej łączącej Śródmieście Gdańska z dzielnicą Piecki Migowo. Inwestycja prowadzona jest w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB” wspólnie z Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi Sp. z o.o. oraz z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Przedsięwzięcie podzielone zostało na trzy zadania realizowane jako jedno zamówienie publiczne: 

1. „Budowa linii tramwajowej Siedlce – pomorska Kolej Metropolitarna, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”. Planowana linia tramwajowa, o długości ok. 3,6 km. przebiegać będzie od Pętli tramwajowej Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej w kierunku ulic Nowolipie i Rakoczego, kończąc bieg przy przystanku budowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Brętowo. Zgodnie z założeniami projektowymi przystanek PKM Brętowo będzie pełnił funkcję węzła integracyjnego, łączącego na tym samym poziomie komunikację kolejową i tramwajową. Realizacja inwestycji obejmuje także przebudowę pętli tramwajowej Siedlce, która stanie się nowoczesnym węzłem przesiadkowym z parkingiem oraz przejściami dla pieszych. 

2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. potokowej w Gdańsku w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”. W ramach realizowanej linii tramwajowej realizowana jest także budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego, na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu pn.: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”. 

3. Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Piekarnicza, Rakoczego, Jaśkowa Dolina oraz likwidacja przepompowni wody Nowolipie, finansowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. 

Realizacja inwestycji obejmuje: 
- budowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą;
- przebudowę Pętli Siedlce na węzeł integracyjny;
- przebudowę skrzyżowania ulic Piekarnicza – Rakoczego;
- budowę przystanku „Rakoczego” przy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej;
- budowę stacji prostownikowej z ogrodzeniem, drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną;
- budowę obiektów inżynierskich, w tym murów oporowych, estakad, przepustów;
- ustawienie tablic Systemu Informacji Pasażerskiej typu LED na przystankach wzdłuż linii tramwajowej;

- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie –Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013”. 


- przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Rakoczego oraz likwidacja przepompowni wody Nowolipie.

 

Przebieg trasy budowanej linii tramwajowej


Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Firma Budowlano – Drogowa MTM Spółka Akcyjna z Gdyni (lider) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RAJBUD Sp. z o.o. z Tczewa. Umowa na realizację zamówienia uroczyście podpisana została przez Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza w dniu 12 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Tego dnia odbyło się także przekazanie Wykonawcy placu budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem planowany termin wykonania całości zamówienia przypada na koniec września 2015 r. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 116.315.256,08zł.Aktualizacja 26.08.2015


W środę, o. godz. 14.50. z pętli na Emaus, przy kościele św. Franciszka, odbył się przejazd z próbny nową linią tramwajową. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Gdańska, dziennikarze oraz przypadkowi gdańszczanie, którzy akurat przechodzili i postanowili skorzystać z okazji. Chwilę wcześniej powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gdańsku uroczyście wręczył prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi urzędowe potwierdzenie, że trasa nadaje się do użytku. W poniedziałek 31 sierpnia tramwaje pojadą już zgodnie z rozkładem.

Aktualizacja 12-08-2015 


Na terenie budowanej linii tramwajowej trwają roboty wykończeniowe związane m.in. z oszkleniem wiat, montażem barier antybryzgowych na peronach tramwajowych i balustrad, a także oznakowanie docelowym. Równolegle prowadzony jest montaż szaf sterowniczych napędów i sygnalizacji świetlnej na Brętowie.


Aktualizacja 21-07-2015 

14 lipca 2015 r. przeprowadzono próbne obciążenie estakady tramwajowej nad ul. Rakoczego. Obciążenie składało się z 4 samochodów 3-osiowych o masie 27 ton każdy. Przed badaniem wszystkie pojazdy zostały zważone na legalizowanej wadze samochodowej. W czasie badania estakady pojazdy poruszały się z różnymi prędkościami, przejeżdżając przez sztuczną przeszkodę w formie progu.
Po weryfikacji konstrukcji przeprowadzonej przed i po próbnym obciążeniu obiektu nie stwierdzono uszkodzeń i usterek konstrukcji nośnej i podpór mostu, mających wpływ na nośność obiektu oraz na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego i drogowego.
Z wstępnej analizy wyników badań wynika, że próbne obciążenie obiektu uzyskało pozytywny wynik! Estakada może być eksploatowana zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi.


Aktualizacja 16-07-2015 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHUZgodnie z postępem prac przy budowie linii tramwajowej Piecki - Migowo w najbliższych dniach planowana jest zmiana organizacji ruchu: 

 • na ul. Rakoczego jezdnia w kierunku ul. Słowackiego w dniach 17-18-19 VII 2015 r. (prace prowadzone również w nocy) nastąpi wyłączenie sygnalizacji świetlnej i ruch będzie sterowany ręcznie, dodatkowo ruch w kierunku ul. Słowackiego będzie odbywał się pasem autobusowo-tramwajowym oraz zamknięte zostaną: 

  a. jezdnia ul. Rakoczego w kierunku ul. Słowackiego na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Kolumba.
  b. czasowo wloty: Jaśkowa Dolina, wjazd do Netto, BP, ul. Piecewskiej, ul. Kolumba.

 • na ul. Rakoczego jezdnia w kierunku ul. Kartuskiej oraz ul. Bulońska (do ul. Marusarzówny) w dniach 24-25-26 VII 2015 r. (prace prowadzone również w nocy) nastąpi wyłączenie sygnalizacji świetlnej i ruch będzie sterowany ręcznie, dodatkowo ruch w kierunku ul. Kartuskiej będzie odbywał się pasem autobusowo-tramwajowym oraz zamknięta zostanie: 

  a. jezdnia ul. Rakoczego w kierunku ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Wyrobka do ul. Jaśkowa Dolina.


  Aktualizacja 30-06-2015 

  ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

  Zgodnie z postępem prac przy budowie linii tramwajowej Piecki - Migowo w najbliższych dniach planowana jest zmiana organizacji ruchu: 
  • na skrzyżowaniu ul Nowolipie z ul. Schuberta w nocy z 3-4 VII 2015 r. 
  • na skrzyżowaniu ul. Rakoczego z ul. Piekarniczą w nocy z 2-3 VII 2015 r

  W związku z powyższym przystanek autobusowy znajdujący się przy c.h. Carrefur przeniesiony zostanie w kierunku ulicy Schuberta (na wysokość stacji paliw). Przestawienie przystanku autobusowego będzie obowiązywało 2 i 3 lipca 2015 r. W okresie tym prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej z dopasowaniem do przejazdów płyt gumowych.

  • na prawoskręcie w ul. Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego prace będą wykonywane w nocy z 1 na 2 lipca. W związku z przebudową wpustu deszczowego organizacja ruchu będzie uwzględniała zamknięcie prawoskrętu na jedną noc.   Aktualizacja 22-06-2015   Aktualizacja 12-05-2015 

  Roboty związane z budową ścieżki rowerowej zostały zakończone. Na pętli tramwajowej Siedlce trwają roboty brukarskie, równocześnie trwa montaż osprzętu sieciowego oraz wykonanie fundamentów na pętli, a na budynku socjalnym przystąpiono do wykonania białych montaży elektrycznych. Przy ul. Belgradzkiej i Kolubka trwa wykonanie konstrukcji nawierzchni peronu oraz prace związane z wykonaniem torowiska od ul. Kolumba do nowobudowanej estakady. Roboty na tym odcinku obejmują m.in. korytowanie, ułożenie warstwy klińca i tłucznia. Na Estakadzie Brętowo trwa szalowanie i zbrojenie płyt podtorza oraz montaż odbojnic z kątowników. Korytowanie oraz prace konstrukcyjne trwają również w rejonie przystanku Brętowo. Wykonawca robót przystąpił także do mocowania szyny w kanale za pomocą masy zalewowej. Natomiast na estakadzie Rakoczego rozpoczęto ustawianie toru i mocowanie szyny w kanałach za pomocą masy zalewowej. Równolegle trwają przygotowania do uruchomienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rakoczego Bulońska, rozpoczęto także uruchamianie kamer na całej długości budowanej linii tramwajowej.  Aktualizacja 18-03-2015 

  Na pętli tramwajowej Siedlce trwają roboty ziemne, wykonywany jest również demontaż fundamentów oraz montaż sieci trakcyjnej. Prowadzone są także prace elektryczne wewnątrz budynku socjalnego i stacji prostownikowej. Na przejeździe w okolicy ul. Warneńskiej rozpoczęto roboty brukarskie oraz rozkładanie szyn. Równolegle na nowobudowanej Estakadzie trwa wstępne rozkładanie szyn. Na Est. Brętowo wykonywane jest zbrojenie przęseł i szalowanie, a także zbrojenie i betonowanie płyty podtorza. Na ciągu od ul. Kolumba w kierunku PKM trwa wykonanie i uruchomienie oświetlenia. W zakresie budowy ścieżki rowerowej Wykonawca robót przygotowuje się do wykonania warstw bitumicznych w rejonie ul. Belgradzkiej do ul. Warneńskiej.  Aktualizacja 17-02-2015 

  Na terenie budowanej linii tramwajowej trwają prace w zakresie poszczególnych branż budowlanych. Prowadzone obecnie roboty w branży drogowej obejmują budowę peronów w rejonie ul. Piekarniczej oraz Warneńskiej. Na zamkniętej dla ruchu tramwajowego pętli Siedlce trwają prace rozbiórkowe, rozpoczęto także demontaż torów tramwajowych i słupów trakcyjnych. Roboty brukarskie prowadzone są w okolicy ul. Belgradzkiej i Warneńskiej. Natomiast w zakresie branży torowej prowadzone są obecnie roboty ziemne związane z wykonaniem torowiska w rejonie ul. Kolumba. Na skrzyżowaniu ulic Rakoczego i Kolumba (po przełożeniu przejazdu) rozpoczęto wykonanie linii kablowej oświetleniowej i kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej. Przy Est. Brętowo trwa zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt podtorza oraz oczyszczenie płyty nośnej pod izolację, zamontowane zostały także rusztowania i deskowania pod ustrój nośny kolejnego przęsła. W zakresie budowanej ścieżki rowerowej przystąpiono do wykonania konstrukcji nawierzchni od ul. Piekarniczej do Estakady Rakoczego.  Aktualizacja 29-01-2015 

  Zaawansowanie prac na budowie linii tramwajowej przekroczyło już 60%. Mimo zimowej pory realizacja inwestycji jest bardzo intensywna i nieuniknione są zmiany w organizacji ruchu. Od najbliższej soboty tj. 1 lutego łatwiej będzie pieszym i pasażerom komunikacji miejskiej ponieważ przywrócony zostanie przystanek autobusowy na wysokości ulicy Piekarniczej, w kierunku centrum oraz zlokalizowane przy nim przejście dla pieszych. Kolejne zmiany jakie czekają pasażerów komunikacji miejskiej to zamknięcie dla ruchu tramwajów pętli Siedlce, które będzie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę 6/ 7 lutego. Ostatnim przystankiem na trasie, do momentu zakończenia przebudowy pętli będzie przystanek "Skrajna".  Aktualizacja 16-01-2015 

  W rejonie ul. Warneńskiej (str. Prawa) trwają prace związane z betonowaniem fundamentów wiat przystankowych, równolegle na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej prowadzony jest montaż rozjazdu. Rozpoczęto także montaż skrzynek na słupach dla uszynienia aparatury łączącej sieci trakcyjnej. W toku są prace związane z ustawianiem fundamentów pod słupy teletechniczne w rejonie Brętowa, gdzie wykonywane jest także zbrojenie i deskowanie płyt podtorza oraz zbrojenie płyty nośnej kolejnego fragmentu estakady. W budynku stacji prostownikowej wykonywane są prace wykończeniowe związane m.in. z układaniem gresów na posadzkach w części socjalnej, zakończono już prace malarskie. Natomiast w budynku socjalnym przy pętli tramwajowej (ul. Kartuska) rozpoczęto montaż płytek klinkierowych na elewacji, prowadzone są także prace wykończeniowe wewnątrz obiektu.  Aktualizacja 22-12-2014 

  Pogoda sprzyja drogowcom. Dzięki sprzyjającej aurze prace związane z budową linii tramwajowej trwają nieprzerwanie na całym obszarze inwestycji. w okolicy ul. Piekarniczej. przy komorze wodociągowej, trwają prace związane z wykonaniem ścieżki rowerowej. Równolegle odtwarzana jest nawierzchnia przy ul. Schuberta, rozpoczęto także wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej na wjeździe w ul. Struga. W rejonie ul. Bulońskiej trwa montaż rozjazdu w systemie GRS_Strail na płycie podtorowej. Rozpoczęto także montaż opraw oświetleniowych przejść dla pieszych – 10 kpl. oraz roboty związane z przełączeniem oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. W okolicy estakady Brętowo w dalszym ciągu wykonywane jest zbrojenie i deskowanie płyty podtorza oraz zbrojenie płyty nośnej estakady, a także wykonanie rusztowania i deskowania pod ustrój nośny przęsła. Natomiast w budynkach socjalnym i stacji prostownikowej prowadzone są wewnętrzne prace wykończeniowe.


  Aktualizacja 04-12-2014 

  Prowadzone obecnie roboty w zakresie branży drogowej obejmują m.in. ustawienie krawężników na wjazdach na PAT przy ul. Bulońskiej, betonowanie przejazdu przez skrzyżowanie ul. Jaśkowa Dolina i Rakoczego, a także wykonanie ciągu pieszego przy ul. Piekarniczej. Równolegle przy ul. Warneńskiej trwają roboty ziemne i przygotowawcze do wykonania fundamentów pod wiatę. W zakresie branży torowej natomiast trwa wykonanie warstwy tłucznia wzdłuż ul. Nowolipie oraz montaż słupów trakcyjnych. W ul Bulońskiej (na wysokości Rakoczego) prowadzone są prace przygotowawcze do montażu toru. Wykonawca robót rozpoczął także prace związane z wykonaniem kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rakoczego – Piekarnicza oraz do wykonania oświetlenia na słupach trakcyjno-oświetleniowych na odc. ul. Rakoczego od Jaśkowej Doliny do Belgradzkiej. Wykonywany jest również montaż i regulacja odwodnień w torowisku. W rejonie Estakady Brętowo w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem przęseł, a także betonowanie płyt podtorza. W budynku stacji prostownikowej rozpoczęto betonowanie ścianek fundamentów pod prostowniki oraz wewnętrzne roboty wykończeniowe (wykonanie gładzi, prace glazurnicze). Wewnętrzne roboty wykończeniowe rozpoczęto także w budynku socjalnym.  Aktualizacja 18-11-2014 

  Prowadzone obecnie prace związane z budową linii tramwajowej w zakresie branży drogowej obejmują m.in. ustawienie krawężników układu drogowego na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej i Rakoczego oraz na wjazdach przy ul. Bulońskiej, a także zieleńce w rejonie ul. Belgradzkiej. Natomiast w zakresie branży torowej przystąpiono do robót ziemnych związanych z wykonaniem torowiska od ul. Kartuskiej, trwa montaż „szyny w otulinie”, a na wysokości rozjazdu w okolicy ul. Bulońskiej rozpoczęto montaż rozjazdu oraz betonowanie płyty podtorowej. W okolicy peronu Warneńska (PAT) trwa montaż poprzeczek torowych, ustawienie toru, montaż profili gumowych oraz zbrojenie i betonowanie płyty podtorowej. Równolegle w rejonie ul. Rakoczego (między ul. Belgradzką i Bulońską) wykonywane są słupy trakcyjne. Wykonawca przystąpił również do montażu i regulacji odwodnień w torowisku w rejonie ul. Jaśkowa Dolina. Na budowanej estakadzie Brętowo wykonywane jest zbrojenie przęseł oraz deskowanie pod ustrój nośny przęsła. Przy budowie stacji prostownikowej trwają prace murarskie, natomiast budynek socjalny osiągnął stan surowy zamknięty. W okolicy ul. Nowolipie w kierunku do ul. Piekarniczej prowadzone są także roboty związane z budową ścieżki rowerowej.  Aktualizacja 13-10-2014 


  Aktualizacja 22-09-2014 
  ZMIANA OGRANIZACJI RUCHU 

  Od soboty 27 września, w związku z kolejnym etapem prac przy budowie nowej linii tramwajowej, na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Bulońskiej wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na całkowitym zamknięciu pasa środkowego (pasa rozdziału) ul. Rakoczego na wysokości od ul. Jaśkowej Doliny do ul. Bulońskiej oraz na skorygowaniu tymczasowego ronda „Bulońska”. Ruch ulicą Rakoczego w kierunku ulicy Kartuskiej poprowadzony zostanie nową, przebudowana jezdnią po dwóch pasach. Na skrzyżowaniu Jaśkowej Doliny zmienione zostaną relację lewoskrętu z Jaśkowej Doliny w Rakoczego oraz z ul. Rakoczego w ulicę Jaśkowa Dolina. I tak aby skręcić w ul. Rakoczego należy zawrócić na wysokości ul. Warneńskiej, a w przypadku skrętu w ulicę Jaśkowa Dolina należy zawrócić na wysokości ul. Belgradzkiej. Autobusy komunikacji miejskiej będą zawracały w rejonie wjazdu do sklepu Lidl. W przypadku ronda Bulońska skorygowany zostanie kształt w rejonie ul. Marusarzówny. Przystanek Warneńska zostanie zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Warneńską. Koniec prac i utrudnień w tym rejonie planowany jest na 15.11.2014 r.  Aktualizacja 26.08.2014 r. 
  ZMIANY OGRANIZACJI RUCHU 

  Od najbliższego czwartku tj. 28.08 od godziny 5.00 na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i Piekarniczej przywrócony zostanie lewoskręt z ul. Piekarniczej z jednoczesnym pozostawieniem przejścia dla pieszych w aktualnie funkcjonującym układzie. 
  Zmiana organizacji ruchu nastąpi w rejonie ulicy Belgradzkiej. Ruch w kierunku ul. Jaśkowa Dolina odbywać się będzie przez pas środkowy (powrót na jezdnie docelową na wysokości marketu LIDL). Z ulicy Belgradzkiej będzie można skręcić jedynie w prawo. Ruch w kierunku ul. Kartuskiej odbywać się będzie jezdnią docelową. Planowana zmiana potrwa do 13.09.W okresie tym prowadzone będą prace związane z likwidacją ciepłociągu. 

  Aktualizacja 21-08-2014 

  ZMIANY OGRANIZACJI RUCHU 

  W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z budową przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu Rakoczego z ul. Żylewicza, od dnia 23.08 do 13.09 na skrzyżowaniu ul. Rakoczego z ul. Żylewicza i Kolumba wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. Powyższa zmiana polegać będzie na braku przejazdu przez skrzyżowanie Rakoczego/Żylewicza z ul. Piecewskiej. Objazd poprowadzony zostanie poprzez zawrotkę na skrzyżowaniu Kolumba/Wyrobka. Zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych przy ul. Żylewicza, a funkcjonować będzie przejście przy ul. Wyrobka i Kolumba. Przystanki autobusowe przeniesione zostaną w rejon ulic Wyrobka i Kolumba  Aktualizacja 24-07-2014 

  Na terenie inwestycji trwają intensywne roboty wielobranżowe. Na całej dł. inwestycji tj. ok. 3,5 km, przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego. Równolegle wykonywane są roboty elektroenergetyczne w zakresie robót trakcyjnych. Posadowione zostały słupy trakcyjne i trakcyjno – oświetleniowe, a układanie kabli trakcyjnych jest już na ukończeniu. Montowane jest m.in. oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna oraz elementy systemu TRISTAR i SIP. Równolegle trwa budowa estakady w ul. Rakoczego. W trakcie wykonywania są podpory, szalowanie pod płytę estakady oraz zbrojenie płyty estakady. W rejonie ul. Piekarniczej wykonano schody terenowe oraz podbudowę konstrukcji torowiska wraz z odwodnieniem ul. Rakoczego,na odcinkach: od ul. Bulońskiej do ul. Belgradzkiej i od ul. Piekarniczej do ul. Schuberta oraz wzdłuż ul. Struga. Częściowo ułożone zostały także podkłady i szyny. Na pętli Siedlce rozpoczęto budowę budynku socjalnego.


  ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU ULIC RAKOCZEGO I PIEKARNICZEJ

  W dniu 26.07.2014 r. od godziny 5:00 obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu skrętu w lewo z ul. Nowolipie w ul. Piekarniczą. Możliwość zawracania wprowadzona będzie za Estakadą Rakoczego. Przejście dla pieszych pozostaje w dotychczasowym miejscu. Planowany czas realizacji robót wg powyższej organizacji ruchu obowiązywać będzie do 30.08.2014 r. 


  Aktualizacja 03-07-2014 


  ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU.
  W dniu 05.07.2014 wprowadzone zostaną zmiany na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i Jaśkowej Doliny. Korekcie ulegnie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z ul Bulońską, ruch w kierunku Brętowo zostanie poprowadzony jezdnią wschodnią (tj. od strony ul Piecewskiej). Zmianie ulegnie także lokalizacja przystanków autobusowych. Przystanek przy ul Kolumba (kierunek centrum) przesunięty zostanie w stronę ul Żylewicza, a przystanek przy Piecewskiej (kierunek Słowackiego) przeniesiony na jezdnię wschodnią przed skrzyżowanie. 
  Do 09.07.2014 prowadzone będą prace sieciowe w pasie rozdziału na odcinku pomiędzy ul. Warneńską a Bulońską. Ruch w kierunku ulicy Słowackiego prowadzony będzie jezdnią wschodnią ul. Rakoczego, natomiast w rejonie Jaśkowej Doliny ruch poprowadzony będzie pasem środkowym.
  Od 09.07.2014 r zamknięta zostanie jezdnia zachodnia (od strony ul Warneńskiej) na odcinku od ul. Bulońskiej do Jaśkowej Doliny. Ruch w kierunku centrum poprowadzony będzie pasem środkowym.  Aktualizacja 06-06-2014 

  Zaangażowanie robót na całym odcinku budowanej linii tramwajowej jest bardzo wysokie. Przy pętli tramwajowej Siedlce, na wysokości przystanku autobusowego w kierunku centrum, przystąpiono do prac związanych z budową miejsc postojowych, równolegle wykonywane są roboty drogowe w ul. Szarej. Wykonane zostały krawężniki oraz podbudowa, a także studzienki kanalizacyjne. W ciągu ulicy Rakoczego przy skrzyżowaniu z ul. Piekarniczą trwają prace kanalizacyjne oraz roboty torowe. Na wysokości sklepu Lidl Wykonawca robót przystąpił do prac związanych z przekładaniem sieci ciepłowniczej. Na tymczasowym rondzie w ul. Bulońskiej prowadzone są roboty trakcyjne. Od strony ul. Wyrobka wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna a także sieć ciepłownicza oraz roboty drogowe. Na wysokości przystanku PKM trwa budowa estakady.  Aktualizacja 23.05.2014 r 
  Zmiana organizacji ruchu na zadaniu związanym z Budową linii tramwajowej Siedlce –PKM


  I. W związku z robotami kanalizacyjnymi Wykonawca robót informuje o zmianie organizacji ruchu pieszych na czas wykonywanych prac tj. do dnia 26.05.2014 do dnia 30.08.2014 r. w rejonie ulicy Piekarniczej. Planowana zmiana polega na przeniesieniu przystanku autobusowego w kierunku Estakady Rakoczego. Przeniesienie przystanku odbędzie się z zachowaniem przejścia dla pieszych w istniejącym miejscu oraz zamknięciu ciągu pieszego wzdłuż ul. Rakoczego (od stacji Neste do schodów terenowych przy ul. Piekarniczej). Ruch pieszych odbywał się będzie po stronie prawej (po stronie sklepu Carrefour). 


  II. W związku z robotami trakcyjnymi wymagającymi zamknięcia części ronda tymczasowego przy ul. Bulońskiej na ww. rondzie nastąpi zmiana organizacji ruchu w dniu 26.05.2014 od godz. 21:00 do 27.05.2014 r. godz. 6:00.   Aktualizacja 20-05-2014 

  W ulicy Rakoczego, w okolicy skrzyżowania z ulicą Piekarniczą, Wykonawca robót rozpoczął układanie podkładów pod torowisko. Równolegle, zgodnie z postępem robót drogowych i torowych, trwają prace związane z wykonaniem poszczególnych sieci oraz oświetlenia. W rejonie przystanku autobusowego Emaus zakończono wbijanie ścianek szczelnych tworzących mur oporowy. Na wysokości przystanku Brętowo wykonywane są podpory pod estakadę. Równolegle w okolicy przystanku PKM trwają prace końcowe związane z montażem muru oporowego tworzącego zabezpieczenie skarpy.  Aktualizacja 09-05-2014 

  Aktualnie wykonywanie są przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz konstrukcje na torowiska w pewnych fragmentach. Wykonywana jest droga rowerowa i estakada tramwajowa . W Miejscach gdzie usunięto kolizję uzbrojenia podziemnego wykonuje się docelowy układ drogowy. Trwają pracę nad wzmocnieniem skarpy przy autobusowym przystanku Brętowo.


  Aktualizacja 16-04-2014 

  Na całej długości inwestycji (ok. 3,5km) trwa przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego wraz z usunięciem kolizji. Na pętli Siedlce oraz w ul. Rakoczego (na odcinku od istniejącej estakady do ul. Bulońskiej), posadowione zostały słupy trakcyjne i trakcyjno – oświetleniowe. Równolegle przy przystanku PKM Brętowo, od ul. Wyrobka do ul. Bulońskiej, na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Belgradzkiej (przy ul. Piekarniczej, przy ul. Nowolipie) oraz na Pętli tramwajowej Siedlce, wykonywane są mury oporowe. W ul. Rakoczego wykonano posadowienie fundamentów nowej estakady (tzw. kolumny piaskowo-cementowe DSM), zaawansowanie prac wynosi tam ok.70%. Po stronie zachodniej ul. Rakoczego (na odcinku od ul. Wyrobka do ronda Bulońska) wykonano nową konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego włącznie. Na odcinku od ronda Bulońska do ul. Jaśkowa Dolina, wykonano podbudowę z kruszywa pod pas autobusowo – tramwajowy. Na istniejącej estakadzie w ul. Rakoczego wykonywane są roboty związane z izolacją płyty wraz z ułożeniem wibroizolacji pod konstrukcję torów.  Aktualizacja 11-04-2014 

  Od najbliższej soboty tj. 12.04. od godziny 7.00 wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu. Pierwsza dotyczyć będzie odcinka jezdni Rakoczego od ul. Bulońskiej do ul. Kolumba i będzie polegać na przeniesieniu ruchu z dotychczas wykorzystywanej jezdni na nowo wykonany odcinek. Na zamkniętej jezdni prowadzone będą roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, nowego odcinka wodociągu oraz przebudowa kolidujących z przyszłym torowiskiem sieci CO i gazowej. Druga z sobotnich zmian obejmie ul. Bulońską od tymczasowego ronda do wysokości ul. Marusarzówny i będzie polegać na zamknięciu obu jezdni tego fragmentu Bulońskiej i przeniesieniu ruchu na pas rozdziału (pas torowy). Pozwoli to na dokończenie prac związanych z wykonaniem odcinka CO, wodociągu i kanalizacji deszczowej. Zmiany potrwają około 2 miesięcy.


  Aktualizacja 03-04-2014 

  Przy pętli tramwajowej Siedlce trwają prace związane z przebudową uzbrojenia terenu. W rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowolipie - w pobliżu przystanku autobusowego Emaus, Wykonawca rozpoczął prace związane z budową muru oporowego. W miejscu tym dla zachowania bezpieczeństwa wykonywania robót, w dalszym ciągu obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Na estakadzie w ul.Rakoczego obecnie wykonywane jest podtorze, czyli konstrukcja stalowa pod montaż torowiska, równocześnie wykonywane jest otwarte odwodnienie liniowe. W następnym 
  etapie podtorze zostanie zabetonowane tworząc „koryto” dla ułożenia szyn. Równolegle na wysokości sklepu Lidl, trwają roboty drogowe. Po obydwu stronach jezdni układane są krawężniki, przestrzeń powstała pomiędzy nimi, a istniejącą jezdnią, wypełniona będzie masą bitumiczną.W rejonie ulicy Bulońskiej 
  rozpoczęto przygotowywanie tymczasowej drogi objazdowej. Fragmentarycznie przebudowana została także sieć ciepłownicza. Do realizacji pozostały jeszcze te odcinki, które wymagają wyłączenia ogrzewania. Dlatego też prace te zostaną wykonane dopiero po zakończeniu okresu grzewczego.  ZMIANY OGRANIAZACJI RUCHU W REJONIE MARKETU LIDL. 

  Od dnia 05 kwietnia (sobota) wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w rejonie Marketu Lidl w ciągu ulicy Rakoczego. Powyższa zmiana będzie polegała na przeniesieniu ruchu w kierunku ul. Bulońskiej, z drogi tymczasowej na docelową jezdnię. Ruch w kierunku ul. Kartuskiej będzie odbywał się bez zmian, tj. po dotychczasowej jezdni. W pasie zieleni wykonywane będą prace wod-kan, przebudowa konału CO.


  Aktualizacja 17-03-2014 

  W dniach 18 -24.03.2014 r. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU w rejonie przystanku PKM Brętowo.Wykonawca robót informuje, że w związku z rozbiórką konstrukcji wsporczej obiektu PKM Brętowo- nad jezdnią w ciągu ul. 
  Rakoczego (kierunek Morena) wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. Planowany termin wprowadzenia zmiany: wtorek 
  18.03.2014 godz. 9:00, zakończenie poniedziałek 24,03,2014 godz. 15:00.


  Aktualizacja 07-03-2014 

  Od dnia 08 marca tj. najbliższej soboty planowana jest ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU na odcinku ul. Nowolipie począwszy od zatoki autobusowej przy ul. Kartuskiej strona prawa (ok 200 mb). Zmiana polegać będzie na zamknięciu fragmentu jednego pasa ruchu (prawego) od strony ul. Kartuskiej w kierunku ul. Rakoczego i przeniesieniu ruchu na dodatkowy pas wybudowany w zieleńcu, którego zadaniem jest utrzymanie relacji jazdy dwoma pasami na wprost. Objazd płynnie wpisuje się w istniejącą jezdnie przed skrzyżowaniem z ul. Schuberta. 
  Wprowadzone zmiany organizacji pozwolą na wykonanie odcinka wodociągu oraz muru oporowego w rejonie ul. Nowolipie i potrwają do 30.06.2014 r.
  Dodatkowo Wykonawca przystąpił do robót związanych z wykonaniem estakady przy przystanku Brętowo. Na przebudowywanym obecnie fragmencie ul. Rakoczego w okolicy skrzyżowania z ul. Bulońską trwają prace związane z odnowieniem konstrukcji lewego pasa ruchu. Na przeważającej długości ścieżki rowerowej ułożone zostały krawężniki oraz podbudowa, przerwy występują jedynie w miejscach gdzie nie została jeszcze wykonana przebudowa podziemnego uzbrojenia terenu


  Aktualizacja 28-02-2014 

  ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA WYSOKOŚCI PRZYSTANKU PKM BRĘTOWO Od najbliższej soboty 01 marca - wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na wysokości przystanku PKM Brętowo. Zmiana będzie polegała na zamknięciu 200 m odcinka jezdni w kierunku ul. Słowackiego. Ruch zostanie przeniesiony na przeciwną jezdnie. Wprowadzona zmiana pozwoli na wykonanie nowego odc. jezdni wraz z zatoką autobusową przy przystanku PKM, wykonanie podpór nowej estakady, przebudowie sieci SN oraz wod.-kan.


  Aktualizacja 17-02-2014 

  Na całej długości linii tramwajowej trwają roboty związane z przebudową instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej i teletechnicznej. W rejonie skrzyżowania ulic 
  Rakoczego - Jaśkowa Dolina wykonawca rozpoczął prace związane z budową muru oporowego. Na poszczególnych fragmentach linii tramwajowej rozpoczęto przygotowywanie koryta pod konstrukcję torowiska. Równocześnie rozpoczęto również prace związane z przygotowaniem fundamentów pod słupy trakcyjne. Zarówno od strony ul. Kartuskiej w kierunku oś. Morena, jak i dalej w kierunku przystanku Brętowo, wykonane zostały krawężniki oraz podbudowa ścieżki rowerowej. 


  Aktualizacja: 16.01.2014 r. 

   

  OD 19 STYCZNIA (NIEDZIELA) ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU UL. RAKOCZEGO NA ODCINKU PRZYSTANEK PKM – UL. BULOŃSKA ORAZ PĘTLA SIEDLCE
  W związku z pracami, jakie prowadzone są na budowie linii tramwajowej, od niedzieli 19 stycznia do końca maja wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na odcinku:

  ul. Rakoczego od powstającego wiaduktu PKM (na wysokości ul. Dolne Młyny) do skrzyżowania z ul. Bulońską.
   

  Zmiana polegać będzie na zamknięciu dla ruchu lewej jezdni (od ul. Słowackiego do ul. Kartuskiej) i przeniesieniu ruchu na sąsiednią jezdnię. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo – dla każdego kierunku po jednym pasie ruchu. 
  W obrębie skrzyżowania z ulicą Bulońską przewidziane zostało rondo z wykorzystaniem istniejących jezdni oraz dodatkowych pasów ruchu. Aby zachować maksymalną płynność ruchu na skrzyżowaniu ulic: Piecewskiej/Żylewicza i Kolumba/Wyrobka wydzielone zostaną pasy do skrętu w lewo, a wyjazdy z tych ulic skierowane zostaną w relacji w prawo. 
  Wprowadzone zmiany organizacji ruchu pozwolą na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bulońskiej na głębokości 5 m oraz kanalizacji deszczowej „wewnątrz tymczasowego ronda”. Wykonywane będą także prace 
  związane z przebudową sieci: wodkan, C.O i gazowej.
  Jeśli warunki pogodowe będą niesprzyjające termin zmiany organizacji ruchu może zostać zmieniony. 

  Aktualizacja: 09.01.2014 r. 

  ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA FRAGMENCIE UL. RAKOCZEGO W KIERUNKU UL. SŁOWACKIEGO (w okolicy marketu LIDL).
  Od soboty 11 stycznia do końca marca, w związku z pracami prowadzonymi na odcinku od końca Estakady Rakoczego do skrzyżowania z Jaśkową Doliną (jezdnia od strony sklepu Lidl) - na długości ok. 180m wprowadzona zostanie zmiana 
  organizacji ruchu.

  Zmiana polegać będzie na zamknięciu fragmentu ul. Rakoczego (od strony marketu Lidl) i poprowadzeniu ruchu w kierunku ul. Jaśkowa Dolina/Słowackiego, po tymczasowej jezdni bitumicznej 
  wykonanej w pasie zieleni, z zachowaniem 2 pasów ruchu. Ruch pojazdów w kierunku ul. Kartuskiej odbywać się będzie bez zmian. Zmiana organizacji spowodowana jest trwającymi robotami ziemnymi związanymi m.in. z wykonaniem nowego odcinka gazociągu, kanalizacji deszczowej, nowej trasy CO, a także z pracami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Prace przy budowie linii tramwajowej prowadzone są obecnie na całym obszarze inwestycji i związane są z wykonywaniem tzw. tramwajowego. Równocześnie trwa usuwanie kolizji sieci i przebudowa kanalizacji sanitarnej. 

  Wykonawca robót rozpoczął także budowę murów oporowych.  Aktualizacja 24-12-2013 

  Na obszarze budowanej linii tramwajowej Wykonawca robót zakończył demontaż nieczynnego ciepłociągu. Rozpoczęto roboty związane z przebudową instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci 
  energetycznej i teletechnicznej. Na wysokości przystanku PKM Brętowo wykonywane są prace związane z budową muru oporowego. Jednocześnie pasie budowanej linii tramwajowej przygotowywane jest koryto pod konstrukcję torowiska. Od strony 
  ul. Kartuskiej, w kierunku os. Morena Wykonawca przygotował dodatkowy pas objazdu, pozwalający na bezkolizyjny przejazd  Aktualizacja 06-12-2013r 

  Na budowie linii tramwajowej Wykonawca robót zakończył roboty przygotowawcze związane m.in. z wycinką drzew. Prace związane z przygotowywaniem oraz z przezbrajaniem terenu odbywają się praktycznie na całym odcinku budowy. Równolegle do budowanej linii tramwajowej prowadzone są roboty związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego. Obecnie największe zaangażowanie robót można zauważyć na odcinku od ul. Kartuskiej w kierunku ul. Piekarniczej.
  W związku z niekorzystną pogodą (silne opady śniegu i wiatr) planowana na najbliższą sobotę tj. na 07 grudnia, zmiana organizacji ruchu na ul. Rakoczego w ramach budowy nowej linii tramwajowej zostanie przełożona na przyszły tydzień.


  Aktualizacja 29.11.2013 r. 

  WPROWADZENIE TYMCZASOWEJ ZAMIENNEJ ORGANIZACJI RUCHU NA UL. RAKOCZEGO W GDAŃSKU 

  Wykonawca robót w okresie od 07.12.2013 – 15.01.2014 r. planuje wprowadzenie tymczasowej zamiennej organizacji ruchu na odcinku o długości ok 100 m. w ciągu ul. Rakoczego - od ul. Kolumba do węzła 
  integracyjnego PKM. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia komunikacyjne polegające na całkowitym wyłączeniu z ruchu fragmentu obu jezdni w kierunku ul. Słowackiego i skierowaniu ruchu dwukierunkowo na jezdnię w kierunku os. Morena. 
  Wprowadzone zmiany umożliwią udostepnienie szerszego placu budowy dla robót sieciowych i inżynieryjnych, zachowując przy tym większe bezpieczeństwo ruchu.